Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Pamięć informacji jest podstawą wszelkich typów myślenia

Ocena synteza synteza analiza analiza analiza zastoso wanie zastoso wanie zastoso wanie zastoso wanie inter pretacja inter pretacja inter pretacja inter pretacja inter pretacja przekład przekład przekład przekład przekład przekład pamięć pamięć pamięć pamięć pamięć pamięć pamięć osiągnięć intelektualnych. Same cele, o ile są precyzyjnie ustalone, sugerują treść pytań. Mówiąc o pytaniach w tym kontekście mamy na myśli nie tylko zdania opatrzone znakiem zapytania, lecz wszelkie ćwiczenia intelektualne, które wymagają udzielenia odpowiedzi. Będą to więc pytania w węższym sensie, ale także zadania matematyczne, projekty i ćwiczenia reprezentujące rozmaite poziomy funkcjonowania intelektualnego objęte głównymi kategoriami Taksonomii.

Czasami jednak nawet eksperci nie potrafią jednomyślnie zaklasyfikować danego celu czy pytania. Bo choć kategorie Blooma wydają się ostre, w rzeczywistości jedynie zbliżają się do tego ideału. Zdaniem Sandersa (1966) nie stanowi to jednak poważniejszej trudności dla nauczyciela. Twierdzi on, że ponieważ kategorie te przechodzą stopniowo jedna w drugą, niezmiernie trudno jest sprecyzować poziom danego pytania, ale nauczyciele powinni wiedzieć, że nie umniejsza to jego wartości.

Sanders wymienia trzy inne czynniki, które mają wpływ na klasyfikowanie pytań. Mówi on, że w świetle klasyfikacji przedstawionej w Taksonomii należy rozważyć po pierwsze charakter samego pytania, po drugie zaś – rodzaj wiedzy z jaką uczeń przychodzi do klasy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.