Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Podstawowa różnica między teoriami osobowości

Tak jak niektórzy teoretycy przyjmują prawo efektu za istotną podstawę swych teorii, inni uznają, iż podstawowe znaczenie ma zasada asocjacji (współwystępowania). Uważają oni, iż znacznie ważniejsza od skutku danego działania lub nagrody następującej po nim jest konfiguracja bodźców towarzyszących reakcji. Innymi słowy: dla wyuczenia się reakcji większe znaczenie ma jednoczesne lub prawie jednoczesne występowanie bodźca i reakcji niż nagroda lub wzmocnienie następujące po reakcji. Oczywiście te dwie zasady nie wykluczają się wzajemnie i jak się jeszcze przekonamy, niektórzy teoretycy przyznają obu tym zasadom centralną rolę w ramach jednej teorii.

Podstawowa różnica między teoriami osobowości wiąże się z tym, w jakim stopniu zwracają one szczególną uwagę na proces uczenia się lub modyfikację zachowania. Niektórzy teoretycy osobowości uważają, iż zrozumienie procesu uczenia się stanowi klucz do wyjaśnienia wszelkich zjawisk dotyczących zachowania, dla innych zaś uczenie się jest problemem ważnym, lecz mającym drugorzędne znaczenie. Aczkolwiek żaden teoretyk osobowości nie negowałby znaczenia uczenia się, to – jak się przekonamy – niektórzy skłonni są zajmować się raczej rezultatami, a nie samym procesem uczenia się. Występuje tu zatem różnica poglądów między tymi, którzy sugerują, iż należy zajmować się przede wszystkim procesem zmian, a tymi, którzy w większym stopniu interesują się stałymi strukturami lub nabytymi w danym czasie własnościami osobowości.

Względne znaczenie przypisywane procesowi uczenia się w porównaniu z opisem organizacji czy struktury osobowości ściśle wiąże się z podziałem teorii na te, które zajmują się przede wszystkim treścią zachowań i ich opisem, i te, które zajmują się przede wszystkim ogólnymi zasadami, prawami i analizą formalną. Chodzi tu o to, czy teoretycy zajmują się konkretnymi własnościami doświadczeń i zachowań, czy też zainteresowani są przede wszystkim prawami i regułami, które mogą mieć szeroki zakres generalizacji. Najczęściej im bardziej abstrakcyjna teoria, w tym mniejszym stopniu zajmuje się treścią lub konkretnymi własnościami zachowań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.