Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Poglądy B. Zazzo na temat młodzieży

B. Zazzo zwraca jednak uwagę na pozytywne i doniosłe znaczenie zjawiska „rozbieżności między pokoleniami”. Uważa ona, że rozbieżności te są jednocześnie wynikiem i przyczyną rozwoju społeczeństwa. Stanowią one siłę napędową bezustannie dokonującego się postępu. Dynamizm młodości podtrzymuje dynamizm społeczeństwa. Zdaniem autorki, „rozbieżności między pokoleniami śą złożonym wynikiem różnicy wieku i różnicy epok. Epoka teraźniejsza przygotowana została przez ludzi dawniejszych, przez ich ideały i technikę, ich osiągnięcia i niepowodzenia. Jednak właśnie ludzie młodzi włączają w tę epokę to, co nowe, i żądają tego nowego” (s. 317).

B. Zazzo stwierdza, że zróżnicowanie pokoleń widoczne jest na wszystkich poziomach wieku, tylko że w okresie dorastania występuje ono szczególnie ostro, przybierając często charakter konfliktowy, głównie ze względu na brak prawnej i społecznej niezależności dorastającej młodzieży (s. 319) 7.

Analizując sytuacją naszej współczesnej młodzieży, nie można również pominąć daleko idących zmian w strukturze rodzinnej na tle przeobrażeń ekonomiczno-społecznych, zwłaszcza w środowiskach miejskich. Praca kobiety, system stypendiów uniezależniających młodzież od pomocy rodziców, system ubezpieczeń niwelujących zobowiązania dzieci wobec rodziców, możliwości uzyskania pracy poza własnym środowiskiem, ruchy migracyjne ludności (zwłaszcza młodego pokolenia) ze wsi do miasta lub z jednej miejscowości do drugiej, związane z nauką lub pracą – wszystko to są czynniki walnie przyczyniające się do rozluźnienia więzów rodzinnych i sprzyjające szybkiemu usamodzielnianiu się młodzieży, a w każdym razie dające jej poczucie większej niż dawniej niezależności od rodziny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.