Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Pojmowanie prawdziwej miłości

R. Łapińska Wzajemne stosunki młodzieży żeńskiej i męskiej, jw. ten rodzaj miłości, na pierwszy plan wysuwa pierwiastki uczuciowe i moralne i daje im wyraźną przewagę nad zmysłowymi. „Miłość szkolna” traktowana jest przez młodzież w sposób lżejszy. Stanowi jak gdyby zastępczą formę na okres przejściowy, jest oczekiwaniem prawdziwego uczucia. Miłość szkolna posiada różne stopnie i odcienie: niekiedy jest to przyjaźń zabarwiona elementami erotycznymi, kiedy indziej żywsza sympatia, flirt lub po prostu „zabawa w miłość”.

Nieco późniejsze badania nad pojmowaniem prawdziwej miłości przez uczniów szkół średnich, prowadzone przez M. Susułowską w grupie 420 osób (kl. IX i XI), potwierdzają poważne traktowanie tzw. prawdziwej. miłości przez młodzież. Jako najważniejsze elementy prawdziwej miłości młodzież wymienia przyjaźń, sympatię i przywiązanie. Ponadto starsza młodzież akcentuje konieczność wzajemnego zrozumienia, szczerość i zaufanie “.

Poglądy współczesnej młodzieży na miłość badał również J. M ą – czyński w 500-osobowej grupie młodzieży (w tym 184 chłopców) od 16 do 20 lat, uczęszczającej do liceów ogólnokształcących i zawodowych. Analiza materiałów zebranych techniką ankietową pozwoliła autorowi wyróżnić trzy główne rodzaje nastawienia młodzieży do miłości: idealne, zmysłowe i idealno-zrnysłowe. Nastawienie idealne (odrzucenie ‚czynnika zmysłowego) wykazało 20% badanej młodzieży, nastawienie zmysłowe (utożsamianie z przeżyciem seksualnym) – tylko 3%, nastawienie zaś idealno-zrnysłowe (harmonijne powiązanie czynników uczuciowych i zmysłowych)’- 69,6%. Porównanie wypowiedzi dziewcząt i chłopców pozwala stwierdzić pewne różnice. W grupie dziewcząt nastawienie idealne wykazuje 28,5%, podczas gdy w grupie chłopców tylko 5,4%. W grupie chłopców natomiast wyższy jest niż u dziewcząt procent osób o nastawieniu zmysłowym (5r4% i 1,5%) i bardziej wyraźnie dominuje nastawienie idealno-zrnysłowe (81%’-63%). Zdaniem autora, różnice te mogą wynikać z faktu, że sfera seksualna kobiety nie ma tak silnego charakteru popędowego, jak u mężczyzny

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.