Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Postulat dla słusznej teorii sądu

Również Lotze usiłował rozwiązać problem owego dodatkowego czynnika, który uczyniłby sąd z prostego powiązania przedstawień. Odnalazł go w „obiektywnej ważności subiektywnego powiązania przedstawień”s. Powiązanie przedstawień stanowi sąd wówczas, gdy ważne jest w rzeczywistości, zatem obiektywna ważność subiektywnego powiązania przedstawień stanowi – zdaniem Lotzego – o dodatkowym czynniku stwarzającym sąd. W sposób podobny, tj. jako „świadomość obiektywnej ważności subiektywnego powiązania przedstawień [.. .], świadomość zachodzenia odpowiedniego związku między elementami obiektywnymi” definiuje sąd Überweg 6. Poszczególne pojęcia nie są, jego zdaniem, sądami, dopiero przekonanie o zachodzeniu lub niezachodzeniu tego, co pomyślane, tworzy sąd. Niemal identyczne przekonanie wyraża Sigwart 7. Sąd polega także w jego ujęciu na obiektywnej ważności subiektywnego powiązania przedstawień, i tym też różni się od przypuszczeń i domniemań. Choć Sigwart i Wundt inaczej definiują ową „ważność obiektywną”, której wymagają od sądu, to jednak do argumentacji ich obu odnosi się ta sama uwaga krytyczna. Otóż jeśliby -jak obaj sądzą – do zaistnienia sądu nie wystarczało zwykłe powiązanie przedstawień, lecz musiała się także dołączyć do nich świadomość obiektywnej ważności owego powiązania, to można z kolei zapytać czy owo przeświadczenie o obiektywnej ważności samo nie potrzebuje następnego przeświadczenia, którego przedmiotem byłaby jego ważność, tj. czy pierwotne przeświadczenie o obiektywnym zachodzeniu subiektywnego powiązania przedstawień samo z kolei nie wymaga uzasadnienia swojej ważności, i tak ad infinitum.

Z błędu popełnionego przez teorię Sigwarta i jej podobne płynie postulat dla słusznej teorii sądu: sąd należy uznać za zjawisko psychiczne pierwotne, nie dające się rozłożyć na części bardziej elementarne, za zjawisko nie wymagające wsparcia od zjawisk innego rodzaju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.