Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Powstanie psychologii

Psychologia, jak wiadomo, rozwinęła się pod koniec XIX wieku jako pochodna filozofii i fizjologii eksperymentalnej. Natomiast teoria osobowości zawdzięcza znacznie więcej medycynie i praktyce lekarskiej. Pierwsi tytani nauki w tej dziedzinie (Freud, Jung i McDougall) mieli nie tylko wykształcenie medyczne, lecz i praktykę psychoterapeutyczną. Ta historyczna więź między teorią osobowości a praktyką uwidacznia się w trakcie całego rozwoju psychologii i stanowi istotną różnicę między teoriami osobowości a innymi typami teorii psychologicznych.

Z powyższych faktów wyprowadzić można dwa ogólne stwierdzenia dotyczące teorii osobowości. Po pierwsze, teorie osobowości zajmowały odrębne miejsce w rozwoju psychologii. Za swoich czasów teoretycy osobowości byli rewolucjonistami w dziedzinie medycyny i nauk eksperymentalnych. Występowali przeciwko typowym metodom i uznanym technikom badawczym, a przede wszystkim przeciwko uznawanym teoriom i ocenom. Fakt, iż teoria osobowości nigdy nie była silnie powiązana z głównym nurtem psychologii akademickiej, miał pewne ważne następstwa. Dzięki temu teoria osobowości uniknęła pułapki konwencjonalnego sposobu myślenia i przyjmowania z góry założeń dotyczących zachowań człowieka. Teoretycy osobowości, pozostając względnie niezależni od istniejących instytucji psychologicznych, mogli łatwiej kwestionować czy nawet odrzucać założenia powszechnie przyjmowane przez psychologów. Z drugiej strony jednak ta niezależność zwalniała ich od dyscypliny i odpowiedzialności, które są niezbędne przy formułowaniu uzasadnionych, dobrze ustrukturalizowanych twierdzeń, a które cechowały uczonych akademickich.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.