Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Problem zainteresowań dzieci

Problem zainteresowań dzieci w tym okresie rozwojowym nie jest jeszcze dostatecznie wszechstronnie zbadany. Przeprowadzone przez nas badania eksploracyjne na 882 dzieciach z kl. od I do IV w czterech szkołach warszawskich73 pozwoliły m.in. stwierdzić, że badane dzieci z kl, I i II miały od 3 do 4 godzin wolnego czasu, w którym mogły wykonywać ulubione przez siebie zajęcia, natomiast z kl. III-IV-od 2 do 3 godzin. Na podstawie zebranych danych wyróżniono u tych dzieci 15 grup samorzutnie wykonywanych w wolnym czasie zajęć–umownie nazwa-» liśmy je zainteresowaniami. Ich rejestr jest następujący: 1) zajęcia szkolna {wykonywane dla szkoły), 2) sport, 3) zabawy ruchowe, 4) czytanie, 5) rysunek, 6) zabawa lalkami, 7) pomoc w gospodarstwie, 8) telewizja, 9) aktualne wydarzenia i sprawy, 10) zabawy tematyczne, 11) radio, 12) majsterkowanie, 13) kino, 14) muzyka, 15) kolekcjonerstwo.

Każda z wymienionych grup zainteresowań jest wewnętrznie złożona i zróżnicowana, wymagałaby odrębnego omówienia zarówno- w świetle literatury, jak i danych empirycznych. Jednakże zainteresowania dzieci i ich rozwój nie są. jeszcze w szerszym zakresie zbadane. Dokonując wyboru problemów, pójdziemy w dwu kierunkach: 1) przedstawimy w ramach ogólnej charakterystyki niektóre ‘wyniki wyżej wymienionych badań dla uzyskania obrazu rozsiewu grup zainteresowań w młodszym wieku szkolnym i zmian, jakie pod tym względem zachodzą u uczniów kl. I-IV: 2) przykładowo w dalszej części rozdziału zajmiemy się zainteresowaniami i doznaniami dzieci w dziedzinie teatru i filmu. Za taką egzemplifikacją przemawiają następujące argumenty: Aktywność dzieci szkolnych w zakresie odbioru sztuki działającej poprzez obraz i żywe słowo ma swoją linię rozwojową (korzenie jej tkwią w wieku przedszkolnym). Doskonalenie się dzieci w tej dziedzinie jest założone i przewidziane we współczesnych celach wychowania, ale wymaga specjalnej opieki dorosłych opiekunów, opartej na znajomości zjawisk rozwojowych w tej dziedzinie.: Sztuka filmowa i teatralna dostarczają dzieciom – jeśli mają ku temu sposobność bardzo intensywnych przeżyć, o dużym znaczeniu dla rozwoju ich osobowości. Stale wzrasta w świecie współczesnym rola sztuki, przez co-swiększają się możliwości jej oddziaływania na dzieci i młodzież. W dziedzinie doznań, doświadczeń i zainteresowań dzieci, związanych z filmem i teatrem, przeprowadza się więcej badań niż w innych dziedzinach zainteresowań dziecięcych, co stwarza możliwość względnie konkretnej ich charakterystyki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.