Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Problematyka pamięci a rozwój wyobrażeń reprodukcyjnych

Zagadnienie rozwoju wyobrażeń reprodukcyjnych wiąże się z problematyką pamięci. Zakres tej funkcji jest jednak znacznie szerszy, umożliwia ona bowiem nabywanie doświadczenia indywidualnego. Dziecko w wieku przedszkolnym gromadzi ogromne zasoby doświadczeń, być może większe niż te, które człowiek zdobywa w ciągu całego dalszego życia. Dziecko gro-f madzi doświadczenia w różnych dziedzinach i płaszczyznach – ruchowej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej: w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami: wykonując czynności na przedmiotach oraz w toku czynności umysłowych i werbalnych.

Pamięć dzieci w wieku od 3 do 7 lat ma charakter mimowolny, podobnie jak wyobraźnia lub uwaga. Dziecko nie’stawia sobie jeszcze specjalnego zadania zapamiętania jakiegoś materiału w tym celu, aby go później odtworzyć. Zarówno zapamiętywanie jak też przypominanie nie stają się odrębnym zadaniem pamięciowym, lecz włączają się w rozmaite formy aktywności dziecięcej. Pod koniec wieku przedszkolnego obserwuje się jednak u dzieci zaczątki pamięci dowolnej, przy czym chęć przypomnienia sobie czegoś, i to zazwyczaj w toku konkretnego działania, pojawia się na ogół wcześniej niż zamiar zapamiętania i wyuczenia się na pamięć.

Znamienne badania dotyczące zależności pamięci dziecka od sytuacji przeprowadziła E. M. Istomina3. Stwierdziła ona, że podczas zabawy tematycznej w sklep dzieci zapamiętywały i przypominały sobie znacznie, więcej słów niż w warunkach eksperymentalnych, gdy wydawano im polecenie powtórzenia tych samych wyrazów. Oczywiście, wraz z wiekiem zwiększały się wskaźniki zapamiętanych słów w obu tych sytuacjach. Obrazuje to tabela 28.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.