Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

PROCESY DOJRZEWANIA I UCZENIA SIĘ

Termin „dojrzewanie” należy w zasadzie do arsenału pojęć biologicznych i oznacza fizyczne wzrastanie organicznych struktur oraz rozwój zależnych od nich funkcji istot żywych. W psychologii jednak jest rozmaicie rozumiany i stosowany21. W najszerszym znaczeniu utożsamiany jest z pojęciem rozwoju, rozumianego jako proces osiągania dojrzałości, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Mówi się np. o dojrzewaniu czy dojrzałości motorycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, albo o dojrzałych poglądach, postawach, zachowaniach itp. W najwęższym znaczeniu termin „dojrzewanie” rozumiany jest jako proces, który obejmuje tylko zmiany rozwojowe zależne od. dziedziczności. Takie znaczenie nadawał mu zriany psycholog amerykański, A. Gesell, który – nie negując zresztą wpływu środowiska i uczenia się – uważał, że wszelki rozwój regulowany jest w głównej mierze.przez czynniki endogenne. Według niego dojrzewanie – to „suma skutków działania genów w określonym cyklu życiowym jednostki” (Hurlock, 1960, s. 48). Najczęściej chyba jednak termin „dojrzewanie” używany jest tv tym znaczeniu, które pozwala odróżnić ten proces rozwojowy od procesu uczenia się: dojrzewaniem nazywa się te przejawy rozwoju, które występują przy wyraźnym braku specyficznych doświadczeń praktycznych (ćwiczenia, naśladowania), w przeciwstawieniu do tych składników czy aspektów sekwencji rozwojowej, w których doświadczenie odgrywa decydującą rolę (Ausubel, 1958, s. 80). Dojrzewanie oznacza więc rozwój pewnych form zachowania się pod wpływem interakcji genów z warunkami wewnętrznego środowiska organizmu (Munn, 1955, s. 77).

„Termin «dojrzewanie» odnosi się – powiada E. R. H i 1 g a r d (1972, s. 101 – 102) – do wewnętrznych procesów wzrostu, które powodują zmiany w zachowaniu, zachodzą w określonej kolejności i dają się przewidzieć. Czas występowania i charakter tych zmian są względnie niezależne od ćwiczenia czy doświadczenia”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.