Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Programy serii i rozkłady czasowe

Bardzo ważną dla jednostki funkcję pełnią programy serii {serial programs)’, są to uporządkowane kolejno układy celów cząstkowych, sięgające w przyszłość nawet na miesiące lub lata, które – jeśli wszystko idzie dobrze – doprowadzają w końcu do pewnego pożądanego stanu końcowego. Na przykład dana osoba stawia sobie za cel uzyskanie stopnia doktora medycyny, lecz sytuację obecną dzielą od tego celu lata studiów i specjalistycznej praktyki. Jeśli osoba ta opracuje sobie zbiór celów cząstkowych, z których każdy zbliża ją w pewnej mierze do osiągnięcia tego tytułu, to zbiór taki nazwiemy programem serii.

Doniosłe znaczenie mają także rozkłady czasowe {schedules), które pozwalają zredukować konflikty między rywalizującymi potrzebami i obiektami stanowiącymi ich cel, umożliwiając wyrażanie tych tendencji w różnym czasie. Dzięki rozkładowi czasowemu dana osoba może w maksymalnym stopniu osiągać różne cele. Jeśli ktoś potrafi sprawnie konstruować rozkłady czasowe, to może znacznie zmniejszyć liczbę i natężenie swych konfliktów.

W późniejszych latach Murray określił programy serii i rozkłady czasowe wspólnym terminem porządkowanie (ordination), który obejmuje zarówno proces planowania, jak i wynik tego procesu – opracowany program lub rozkład czasowy. Zgodnie z obecnymi poglądami Murraya porządkowanie jest wyższym procesem psychicznym, na tym samym poziomie co poznanie (cognition). Celem poznania jest kompletne pojęciowe zrozumienie środowiska. Gdy jednak sytuacja zewnętrzna jest już wystarczająco zrozumiała, wówczas włącza się proces porządkowania w celu opracowania sposobu działania oraz zaplanowania strategii i taktyki.

W przeciwieństwie do wielu psychologów osobowości Murray zawsze wykazywał znaczne zainteresowanie zdolnościami i osiągnięciami: uważał te cechy za ważną część osobowości. Te komponenty jednostki pełnią ważną funkcję, pośrednicząc między dyspozycjami do działania a końcowymi rezultatami, ku którym dyspozycje te są skierowane. W niemal wszystkich jego badaniach nad osobowością osoby badane oceniano w kategoriach różnych dziedzin zdolności i osiągnięć: fizycznych, mechanicznych, przywódczych, społecznych, ekonomicznych, erotycznych i intelektualnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.