Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Przewaga dziewcząt nad chłopcami w wieku szkolnym

U dziewcząt, które ogólną dojrzałość kośćca (szkieletu) uzyskują wcześniej, obserwuje się nasilenie tempa wzrastania ok. 10 r.ż. Wpływ dziedziczności oraz warunki życia i wychowania (warunki mieszkaniowe, odżywianie, racjonalne wychowanie fizyczne lub jego braki) mogą spowodować odchylenia od norm’w rozwoju fizycznym. Jeśli poszczególne dzie- ci mają niższe wskaźniki, należy zbadać przyczynę ich słabszego rozwoju i zadbać o odpowiednie polepszenie warunków ich życia.

Zwiększa się też ogólna ruchliwość dzieci, ulepsza się praca układu oddechowego, wzrasta pojemność płuc, objętość klatki piersiowej. Serce rozwija się wolniej niż całe ciało, płuca także nie są jeszcze w pełni rozwinięte, ale analizatory (zwłaszcza wzrokowy) funkcjonują już tak sprawnie, jak u dorosłych. W końcu tego okresu (w tzw. w literaturze psychologicznej okresie przedpokwitaniowym) zaczynają zachodzić zmiany w gruczołach i budowie ciała. U niektórych dzieci (zwłaszcza u dziewcząt) występują już wyraźne zmiany i objawy dojrzewania płciowego, jednak wiek tego dojrzewania ma dużą rozpiętość i rozległe granice.

Okres tej przewagi dziewcząt jest jednak krótki i tylko u niektórych zaczyna się w drugiej fazie młodszego wieku szkolnego. U większości przewaga ta zaznacza się w pierwszej fazie okresu dorastania. Stwierdzono, iż ogólnie biorąc cechą charakterystyczną płci męskiej jest powolniejszy proces dojrzewania, a właściwością płci żeńskiej – większe zaawansowanie w dojrzałości kośćca, co uwidocznia się we wszystkich okresach rozwojowych. (Denisiuk, Milicerowa, 1969). Istniejące różnice demorficzne, polegające nie tyle’na‘wielkości, ile na innych proporcjach i innych stosunkach między składnikami ciała (tkankami: kostną, mięśniową i tłuszczową), powodują różnice- kształtach ciała, co rzutuje na sprawność fizyczną. Już w wieku przedszkolnym, a wyraźnie w młodszym wieku szkolnym chłopcy są sprawniejsi od dziewcząt. Odgrywa w tym jednak rolę, oprócz cech biologicznych budowy ciała, także odmienność ruchowych zainteresowań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.