Kilka przykładów rozmaitych typów transferu

Ujmując rzecz w postaci reguły ogólnej: naszym celem jest doprowadzenie do transferu pozytywnego i zapobieżenie transferowi negatywnemu. Kilka przykładów transferu pozytywnego i negatywnego w obrębie każdej z trzech sfer ułatwi nam poznanie powiązań pomiędzy jego wymiarami.

Co więcej, równoczesna prezentacja przeciwstawnych przykładów pomoże Czytelnikowi w rozróżnieniu rozmaitych możliwych typów transferu. Jak pamiętamy z rozdziałów 5. i 6.., stanowi to jeden ze specyficznych warunków uczenia się rozróżnień i pojęć.

Choć ze względu na brak miejsca nie możemy przedstawić przykładów wszystkich dwudziestu czterech typów transferu ukazanych na rys. 7-1, będzie ich dostatecznie dużo, żeby Czytelnik wyrobił sobie pojęcie na temat rozmaitych jego typów.

Poznawczy, pozytywny, pionowy i planowany Kiedy nauczycielka mó wi swoim uczniom: „Dziś dowiecie się czegoś o ułamkach, a później nauczycie się o nich więcej” to tym samym planuje wystąpienie pozytywnego transferu pionowego w sferze poznawczej. Robi to w tym sensie, że ułatwiając dziecku wyuczenie się ze zrozumieniem pewnych skojarzeń dotyczących pojęcia ułamka sprawia jednocześnie, że będzie ono sobie później radziło z rozwiązywaniem zadań tekstowych, które wymagają rozumienia tego pojęcia.

Nauczycielka gospodarstwa domowego uczy pod kątem transferu tego samego typu, kiedy pomaga swoim uczennicom w uczeniu się ze zrozumieniem reguł dotyczących posługiwania się określonymi rodzajami szwów i nici w określonych celach. Wiedza ta na zasadzie transferu zostanie później wykorzystana przy szyciu konkretnej rzeczy.

Poznawczy, negatywny, pionowy i planowany Jeśli chodzi o transfer negatywny, to planowanie odnosi się zazwyczaj do świadomego wysiłku mającego zapobiec wystąpieniu transferu. Transfer poznawczy, pionowy, negatywny i planowany wykorzystuje nauczyciel, kiedy pomaga dzieciom w przyswojeniu sobie różnic w pisowni homonimów takich jak „morze” i „może” lub „Bóg” i „buk”. Nauczyciel próbuje wówczas zapobiec wystąpieniu transferu negatywnego, czyli temu, by wyuczenie się pierwszego słowa przeszkodziło w późniejszym opanowaniu prawidłowej, a odmiennej pisowni jego homonimu.

Z tym samym typem transferu mamy do czynienia w sytuacji, gdy nauczyciel fizyki czy chemii postępuje w taki sposób, by uczniowie nie stosowali poznanej wcześniej reguły czy zasady do problemów, z którymi zetkną się później – podobnych lecz jednak innych. Na przykład studenci uczą się nie stosować praw mechaniki Newtona do zadań z dziedziny cząstek elementarnych poruszających się z dużą prędkością.

Poznawczy, pozytywny, poziomy i przypadkowy Ten typ transferu często występuje w szkole, np. gdy nauczyciel arytmetyki pomaga uczniom w konstruowaniu tabel czy wykresów z legendą lub kluczem. Później dzieci bez żadnych dodatkowych zabiegów względnie łatwo uczą się odczytywania legend i kluczy do map geograficznych lub historycznych. Innym przykładem może być sytuacja, gdy nauczyciel pomaga uczniom bu- dować zdania o poprawnej strukturze gramatycznej i do tekstu ćwiczeń przypadkiem wplecie słowa opisowe, których uczniowie zaczną potem właściwie używać w pracach z zakresu przedmiotów ścisłych.

Emocjonalny, pozytywny, pionowy i planowany W sferze emocjonalnej możliwych jest kilka typów transferu. Często jednak transfer w obrębie tej sfery nie jest planowany z należytą dbałością. To niedobrze, jako że wiele spośród ważnych długoterminowych celów kształcenia ma zasadniczo charakter emocjonalny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *