Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Kilka przykładów rozmaitych typów transferu

Ujmując rzecz w postaci reguły ogólnej: naszym celem jest doprowadzenie do transferu pozytywnego i zapobieżenie transferowi negatywnemu. Kilka przykładów transferu pozytywnego i negatywnego w obrębie każdej z trzech sfer ułatwi nam poznanie powiązań pomiędzy jego wymiarami.

Co więcej, równoczesna prezentacja przeciwstawnych przykładów pomoże Czytelnikowi w rozróżnieniu rozmaitych możliwych typów transferu. Jak pamiętamy z rozdziałów 5. i 6.., stanowi to jeden ze specyficznych warunków uczenia się rozróżnień i pojęć.

Choć ze względu na brak miejsca nie możemy przedstawić przykładów wszystkich dwudziestu czterech typów transferu ukazanych na rys. 7-1, będzie ich dostatecznie dużo, żeby Czytelnik wyrobił sobie pojęcie na temat rozmaitych jego typów.

Poznawczy, pozytywny, pionowy i planowany Kiedy nauczycielka mó wi swoim uczniom: „Dziś dowiecie się czegoś o ułamkach, a później nauczycie się o nich więcej” to tym samym planuje wystąpienie pozytywnego transferu pionowego w sferze poznawczej. Robi to w tym sensie, że ułatwiając dziecku wyuczenie się ze zrozumieniem pewnych skojarzeń dotyczących pojęcia ułamka sprawia jednocześnie, że będzie ono sobie później radziło z rozwiązywaniem zadań tekstowych, które wymagają rozumienia tego pojęcia.

Nauczycielka gospodarstwa domowego uczy pod kątem transferu tego samego typu, kiedy pomaga swoim uczennicom w uczeniu się ze zrozumieniem reguł dotyczących posługiwania się określonymi rodzajami szwów i nici w określonych celach. Wiedza ta na zasadzie transferu zostanie później wykorzystana przy szyciu konkretnej rzeczy.

Poznawczy, negatywny, pionowy i planowany Jeśli chodzi o transfer negatywny, to planowanie odnosi się zazwyczaj do świadomego wysiłku mającego zapobiec wystąpieniu transferu. Transfer poznawczy, pionowy, negatywny i planowany wykorzystuje nauczyciel, kiedy pomaga dzieciom w przyswojeniu sobie różnic w pisowni homonimów takich jak „morze” i „może” lub „Bóg” i „buk”. Nauczyciel próbuje wówczas zapobiec wystąpieniu transferu negatywnego, czyli temu, by wyuczenie się pierwszego słowa przeszkodziło w późniejszym opanowaniu prawidłowej, a odmiennej pisowni jego homonimu.

Z tym samym typem transferu mamy do czynienia w sytuacji, gdy nauczyciel fizyki czy chemii postępuje w taki sposób, by uczniowie nie stosowali poznanej wcześniej reguły czy zasady do problemów, z którymi zetkną się później – podobnych lecz jednak innych. Na przykład studenci uczą się nie stosować praw mechaniki Newtona do zadań z dziedziny cząstek elementarnych poruszających się z dużą prędkością.

Poznawczy, pozytywny, poziomy i przypadkowy Ten typ transferu często występuje w szkole, np. gdy nauczyciel arytmetyki pomaga uczniom w konstruowaniu tabel czy wykresów z legendą lub kluczem. Później dzieci bez żadnych dodatkowych zabiegów względnie łatwo uczą się odczytywania legend i kluczy do map geograficznych lub historycznych. Innym przykładem może być sytuacja, gdy nauczyciel pomaga uczniom bu- dować zdania o poprawnej strukturze gramatycznej i do tekstu ćwiczeń przypadkiem wplecie słowa opisowe, których uczniowie zaczną potem właściwie używać w pracach z zakresu przedmiotów ścisłych.

Emocjonalny, pozytywny, pionowy i planowany W sferze emocjonalnej możliwych jest kilka typów transferu. Często jednak transfer w obrębie tej sfery nie jest planowany z należytą dbałością. To niedobrze, jako że wiele spośród ważnych długoterminowych celów kształcenia ma zasadniczo charakter emocjonalny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.