Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Psychozy starcze – dalszy opis

U ludzi kierowanych do szpitali psychiatrycznych choroba jest najczęściej bardzo zaawansowana, śmiertelność jest zatem bardzo wysoka. Zgon następuje czasem wskutek infekcji albo kompletna utrata świadomości doprowadza do stanu, w którym pacjent nie może już jeść, traci zupełnie kontrolę nad odruchami fizjologicznymi: następuje wówczas spadek temperatury, ciśnienia krwi, wagi ciała i nadchodzi kres egzystencji.

Psychoza starcza powoduje całkowitą dezorganizację i degradację zachowania się. Nie rozumiemy w pełni przyczyn tej choroby i niewiele potrafimy pomóc, oprócz stosowania paliatywów i ogólnej opieki. Z pewnością odgrywają tu rolę czynniki genetyczne, ale nie zbadano dokładnie mechanizmów dziedziczenia. Nie wiadomo również, jak silny jest wpływ defektów neurofizjologicznych, czynników biochemicznych i innych. Prawdopodobnie, zmiany neuropatologiczne, przypuszczalnie pochodzenia biochemicznego, są koniecznym warunkiem wystąpienia prawdziwej starczej demencji, istnieje jednak znaczna rozpiętość w podatności na tę chorobę u poszczególnych ludzi.

Przy otępieniu starczym mózg jest w stanie zaniku, zwoje są szersze i głębsze, naczynia krwionośne zgrubiałe. Występuje również zanik komórek nerwowych, a istniejące komórki są skurczone i odbarwione. Tkanka podporowa rozrasta się (wtórna glioza), następuje bliznowacenie w obrębie mózgu, występują płytki starcze i zmiany degeneratywne we włóknach nerwowych. Zmiany te są rozsiane, ale najmocniej występują w okolicy czołowej.

We wczesnych stadiach choroby, przy zapewnieniu opieki rodziny i lekarza, pacjent może pozostawać w domu, dopóki kierowanie nim jest możliwe. Jeżeli wystarcza mu sił i nie zapadł na »inną chorobę, nie musi pozostawać w łóżku. Umiarkowana aktywność, rozrywki i kontakt z ludźmi są korzystne. Otoczenie musi mu zapewnić odżywianie, czystość i chronić od wypadków. Gdy wystąpią problemy psychiatryczne bądź inne objawy chorobowe, potrzebna jest fachowa pomoc lekarza. Może się także okazać niezbędne skierowanie chorego do szpitala (11).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.