Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

RODZAJE ANORMALNEGO ZACHOWANIA SIĘ

Nie możemy zajmować się szczegółowo niektórymi „specyficznymi manifestacjami” chorób psychicznych, występującymi w podeszłym wieku. Mogą się one pojawiać nie jako skutek choroby psychicznej, lecz w konsekwencji warunków społecznych, omówionych w rozdziale trzecim. Wymieńmy je pokrótce dla ilustracji zakresu badań nad procesem starzenia się.

Przestępstwa popełniają najczęściej ludzie w wieku od 15 do 40 lat. Gwałty lub wykroczenia przeciw moralności, popełniane po raz pierwszy przez ludzi w starszym wieku, mogą być powodowane naturalnymi procesami degeneratywnymi, które – choć niewidoczne dla otoczenia – ograniczają samokontrolę człowieka. Fałszerstwa i defraudacje bywają z różnych przyczyn częstsze w starszym wieku. Przestępstwa spowodowane ubóstwem lub zaburzeniami psychicznymi (włóczęgostwo, przewlekły alkoholizm) mają tendencję wzrastania wraz z wiekiem.

Zboczenia seksualne mogą być symptomami jednej z wymienionych wyżej chorób, np. schizofrenii. Potencja płciowa, zainteresowania i normalna aktywność seksualna stopniowo zmniejszają się w późnych latach dojrzałych i w okresie starości, jednak początkowa faza zmian degeneratywnych i utrata normalnych możliwości życia płciowego mogą prowadzić do przejściowego braku samokontroli, powodując wykroczenia seksualne.

Narkomania i alkoholizm rozwijają się często jako skutki zaburzeń osobowości. Ponieważ jest to proces powolny, ciężkie i chroniczne przypadki występują często dopiero u ludzi starszych. Narkomania, powodująca komplikacje psychiczne, jest jednak rzadko przyczyną chorób umysłowych. Pojawiają się natomiast lżejsze objawy w postaci niepożądanych nawyków – np. ludzie dorośli często przyzwyczajają się do zażywania środków uspokajających i nasennych.

Reakcje stressowe, związane np. z bólem w czasie choroby, okresem wojny lub klęsk społecznych, mogą wywoływać u osobników zupełnie normalnych objawy zbliżone do nerwicowych i psychotycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.