Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Rodzina jako system interakcji

Rodgers (1973), przedstawiając orientacje teoretyczne w pracach na temat rodziny, uważał, że dominującymi są takie, które traktują rodzinę jako:

– 1) instytucję społeczną w jej powiązaniach ze społeczeństwem jako całością,

– 2) środowisko, w którym szczególne znaczenie mają interakcje zachodzące między członkami rodziny, oraz:

– 3) podejście podkreślające zmiany w funkcjonowaniu rodziny w związku z pojawieniem się kolejnych faz w życiu rodzinnym (por. Cieślak 1989 s. 21 i n.). Podejście takie wskazuje, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat nastąpił zwrot od myślenia, w którym człowiek rozpatrywany był poprzez analizę jego osobowości, w kierunku ujmowania człowieka jako cząstki systemu (najczęściej rodzinnego) – w procesie wzajemnych interakcji.

Według Brzezińskiego (1984 s. 175 i nn.), który powołał się na Palu- chowskiego, podejście interakcyjne (psychologia interakcjonistyczna) stanowi trzecie podejście w badaniach wyjaśniających problem udziału czynników sytuacyjnych lub podmiotowych. Wobec klasycznych już stanowisk, wskazujących na prymat bądź czynników sytuacyjnych (tzw. stanowisko sytuacjonizmu), bądź też podkreślający dominujący udział w wyjaśnianiu zachowania czynników osobowych (stanowisko personalizmu), stanowisko interakcjonistyczne urasta do rangi „trzeciej psychologii”.

Koncepcje interakcyjne mają dwa podstawowe źródła: symboliczny interakcjonizm i ogólną teorię systemów. Ogólna Teoria Systemów została przedstawiona przy omawianiu jej roli w psychologii, dlatego zostanie zaprezentowane drugie źródło – symboliczny interakcjonizm.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.