Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Różnice typologiczne między silnymi i słabymi jednostkami

Uzyskane dane pozwalają wyjaśnić również drugi postawiony przez nas problem. Mianowicie, jakie są różnice typologiczne między silnymi i słabymi jednostkami w warunkowych stanach funkcjonalnych, wywołanych instrukcją, nakazującą podzielność uwagi, oraz pozytywną i negatywną oceną zadania wykonywanego przez osobę badaną? Czym wyjaśnia się fakt, iż ogólne zadanie skoncentrowania uwagi jednocześnie na dwóch czynnościach, w sytuacji nie podlegającej ocenie (pierwsza seria badań), wywołuje u silnych większe hamowanie reakcji ruchowej niż u słabych? Jeżeli przyjąć, że u podstawy koncentracji uwagi leży mechanizm dominanty, to zahamowanie reakcji ruchowej na dzwonek należy rozpatrywać jako wynik skomasowanego hamowania, wywołanego sumowaniem pobudzenia w ognisku związanym z podliczeniem uderzeń metronomu. Zatem u silnych występuje większa zdolność sumowania pobudzenia w jednym ognisku dominującym, a więc pobudzenie w ognisku podstawowym jest u nich bardziej skoncentrowane niż u słabych. Taka interpretacja odpowiada wcześniej uzyskanym danym (Mierlin, 1963). Powstaje pytanie, dlaczego pod wpływem negatywnej oceny czynności podstawowej (podliczanie uderzeń metronomu w drugiej serii badań) zwiększa się u słabych hamowanie czynności ubocznej (reakcja ruchowa na dzwonek) w większym stopniu niż u silnych? Jednej z przyczyn .dopatrywać się można w tym, że ocena negatywna wywołuje u słabych silniejsze pobudzenie w ognisku czynności podstawowej niż u silnych. Ocena negatywna może być bodźcem do reakcji obronnej. Z kolei badani ze słabym układem nerwowym w zakresie pobudzenia charakteryzują się podwyższoną pobudliwością w zakresie reakcji obronnych. Z punktu widzenia psychologicznego odpowiada temu stan lęku. W związku z tym tworzy się w ognisku działalności podstawowej, podlegającej ocenie eksperymentatora, ognisko silnego pobudzenia, które wywołuje skomasowane hamowanie indukcyjne w ognisku czynności ubocznej, nie podlegającej ocenie. U jednostek silnych ocena negatywna nie wywołuje tak silnego pobudzenia w ognisku czynności podstawowej, dlatego też czynność uboczna, zahamowana jest w mniejszym stopniu. Czas reakcji ruchowej zależy jednak nie tylko od skomasowanego hamowania pochodzącego z ogniska czynności podstawowej, ale i od stanu ogniska czynności ubocznej. Dlaczego u niektórych jednostek silnych pod wpływem oceny negatywnej reakcja ruchowa nie tylko nie zostaje zahamowana, jak u słabych, ale na odwrót, jej czas skraca się, tj. zwiększa się pobudzenie? Jak wiadomo z rozważań Uchtomskiego, dominanta powstaje zarówno przy wysokiej, jak i przy niskiej labilności ogniska dominującego (Uchtomski, 1950).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.