Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

ROZWOJ FUNKCJI POZNAWCZYCH MŁODZIEŻY CZ. II

Na uwagę zasługuje fakt, iż współczesna psychologia amerykańska, która żywo interesuje się okresem adolescencji, stosunkowo mało uwagi poświęca badaniom rozwoju myślenia w tym okresie. Uprzywilejowane dziedziny stanowią: pamięć i inteligencja, badana za pomocą metod testowych i analizy czynnikowej. Zdaniem L. D. Crow i A. Crow (1956, s. 126), przyczyny tego stanu rzeczy należy dopatrywać się w fakcie, iż w psychologii tradycyjnej zbyt dużo uwagi poświęcano funkcjom czy zdolnościom (uwaga, pamięć, inteligencja itp.) umysłowym. Natomiast procesy myślenia, których przeobrażenia decydują o zmianach w sposobie ujmowania rzeczywistości przez młodocianych, są raczej dziedziną zaniedbaną. Wiąże się to również ze wzrostem wpływów socjologii na psychologię amerykańską, a w szczególności z rozwojem teorii przystosowania. W świetle tej teorii o właściwym przystosowaniu jednostki do życia społecznego decyduje przede Wszystkim jej rozwój emocjonalny i społeczny, zaś rozwój funkcji intelektualnych o tyle tylko, o ile jest włączony w tamte procesy.

Jeśli mówi się o zdolności danej osoby do przystosowania się, to ma się na uwadze jej właściwe reakcje na różne sytuacje bodźcowe, jakich mnóstwo napotyka każdy w życiu codziennym. Reakcje te zależą od bardzo wielu czynników, m.in. również od możliwości intelektualnych jednostki, a w szczególności: 1) od zrozumienia znaczenia sytuacji bodźcowej: 2) od wykorzystania właściwych środków przy zetknięciu się z tą sytuacją: 3) od obiektywnej oceny okoliczności towarzyszących tej sytuacji. W ten sposób efektywność indywidualnej postawy wobec rzeczywistości i przystosowania się do niej jest uwarunkowana stopniem czujności umysłowej lub inteligencji,, a zarazem świadczy o rozwoju tej funkcji intelektualnej (Crow, Crow, 1956, s. 105).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.