Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

ROZWÓJ OSOBOWOŚCI U MURRAYA

Rozpatrzyliśmy złożony zbiór pojęć stworzonych przez Murraya w celu odwzorowania dyspozycji czy dążeń jednostki, a także zapoznaliśmy się z pojęciami, które zgodnie z jego propozycją reprezentują istotne zdarzenia środowiskowe. Dzięki temu można przedstawić jednostkę w każdym punkcie czasu jako złożony integrat potrzeb i presji lub wektorów i wartości, a także struktur osobowości, zdolności, osiągnięć i uczuć. Jednakże dowiedzieliśmy się także, że „historia organizmu jest organizmem”, a to wskazuje wyraźnie, że przedstawienie jednostki w jednym punkcie czasu nie wystarczy. Długotrwałe studium jednostki jest sprawą o podstawowym znaczeniu, a Murray ma wiele do powiedzenia o przebiegu rozwoju psychologicznego.

Zmienne, z którymi zapoznaliśmy się dotychczas, można oczywiście stosować w każdym punkcie rozwoju. Jednakże oprócz tych pojęć Murray rozwinął i sprecyzo- wał psychoanalityczną koncepcję „kompleksu”, tak aby reprezentował on szczególnie ważny zbiór doświadczeń z wczesnego dzieciństwa. Aczkolwiek sposób podejścia Murraya do rozwoju jest pod silnym wpływem teorii psychoanalitycznych, to jednak posługując się tymi koncepcjami wprowadził pewne nowe aspekty i wykazał szczególną pomysłowość w opracowywaniu sposobów mierzenia niektórych ważnych zmiennych.

Omawiając rozwój osobowości w ujęciu Murraya, zaczniemy od rozpatrzenia kompleksów niemowlęcych, a następnie przejdziemy do krótkiego podsumowania stanowiska Murraya w odniesieniu do kilku zagadnień teoretycznych, takich jak genetyczno-maturacyjne determinanty rozwoju, uczenie się, determinanty społeczno-kulturowe, niepowtarzalność jednostki, rola czynników nieświadomych oraz proces socjalizacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.