Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

ROZWÓJ SPOŁECZNY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM CZ. II

Oczywiście, wzajemne kontakty między dzieckiem a rodzicami zależą od wielu czynników, takich jak: postawy rodzicielskie, , wiek i wykształcenie rodziców, cechy ich osobowości oraz normy wychowawcze charakterystyczne dla danej kultury. Szczególnie, wiele uwagi poświęcono w psychologii modelom właściwych i niewłaściwych postaw rodzicielskich. Jeden z interesujących modeli typologii tych postaw skonstruowała M. Z i e m s k a (1969). Autorka przyjęła założenie, że zarówno nadmierna koncentracja na dziecku, jak: też nadmierny dystans rzutują ujemnie na proces uczuciowego i społecznego rozwoju dziecka. Przeciwstawne postawy pozytywne – to akceptacja dziecka, połączona z uznawaniem jego praw, współdziałaniem z nim, przy jednoczesnym pozostawianiu, mu swobody. Wydaje się, że właśnie w wieku przedszkolnym, kiedy układ nerwowy dziecka jest szczególnie wrażliwy i podatny na frustrację, niewłaściwe postawy rodzicielskie, jak również nadmiernie autokratyczny czy też zbyt liberalny styl wychowania mogą spowodować rozmaite zaburzenia i trudności w przystosowaniu. Dzieci w tym wieku otoczone nadmierną opieką’ rodziców albo też wychowywane zbyt tolerancyjnie są zazwyczaj infantylne i nie potrafią nawiązać pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, albo też ich egocentryczne, a nawet egoistyczne nastawienie wpływa na odrzucanie ich przez grupę (Jersild, 1968).

W zakresie kontaktów społecznych między dzieckiem a jego rodzeństwem obserwuje się zależności związane z kolejnością, urodzenia dziecka i płcią rodzeństwa. Trudności W przystosowaniu mogą pojawić się u dziecka dotąd pierwszego w rodzinie, któremu matka poświęca coraz mniej czasu na korzyść nowo urodzonego brata lub siostry. W takiej sytuacji budzi się uczucie zazdrości, a u młodszych dzieci zdarzają się zachowania agresywne wobec nowego członka rodziny (bicie, szczypanie, zabieranie zabawek, a nawet próby wyrzucania z wózka).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.