Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Spadek szybkości pracy podczas starzenia się

Badano wpływ wieku na zależność między zdolnością do pracy i ostrożnością porównując zachowanie się ludzi starszych i młodszych prży pracy normowanej. Badany musiał dopasować tempo swej pracy do ustalonych wymagań, w przeciwnym wypadku ryzykował, iż nie wykona zadania. Taśmowa produkcja masowa stwarza takie warunki pracy. Jeżeli na ocenę sytuacji ludzie starsi zużywają więcej czasu, ponieważ są ostrożni, to sprawność ich nie zmniejsza się w sposób drastyczny, jeżeli skrócony jest czas percepcji. Zadania, których wykonanie wymaga „podążania za śladem”, np. wykreślanie linii na poruszającej się taśmie papieru za pomocą zdalnie sterowanego ołówka, były stosowane dla wykazania, iż ludzie starsi są mniej zręczni niż młodsi, zwłaszcza gdy prędkość wykonania zadania tego typu jest wysoka. Przyczyną tego jest zapewne również zbyt wolny przebieg procesów centralnych. W życiu codziennym ludzie starsi znajdują się w kłopotliwym położeniu przy szybkim ruchu ulicznym: w działalności zawodowej unikają pracy akordowej i wybierają zajęcia opłacane za dniówkę. Zadania „podążania za śladem” starsi ludzie mogą wykonywać lepiej, gdy wzrasta czas przygotowania się do wykonania zadania (np. przez dostatecznie wczesny sygnał ostrzegawczy). Nie rekompensuje to jednak w pełni powolniejszej pracy. Wcześniejsza informacja jest bowiem ograniczona tym, iż w miarę wieku pogarsza się pamięć bezpośrednia.

Spadek szybkości pracy jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech starzenia się (21 – 22). Pomaga to wyjaśnić zmiany w sprawności umysłowej, osiągnięciach w pracy badawczej, przy pracy kwalifikowanej i w ogólnej wydajności pracy. Pomaga również wyjaśnić istnienie pewnych błędnych poglądów na skutki starzenia się. Można bowiem stwierdzić, iż w warunkach, w których nie występują ograniczenia czasowe, ludzie starsi osiągają dobre wyniki pracy do późnego wieku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.