Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Sposób przedstawiania teorii osobowości – ciąg dalszy

Staraliśmy się przedstawić każdą teorię w pozytywnym świetle, omawiając obszernie te elementy teorii, które wydają się nam najbardziej użyteczne i przekonywające. Aczkolwiek zamieszczamy także krótką krytykę każdej teorii, to jednak ich ocena nie jest naszym podstawowym zadaniem. Staraliśmy się raczej przedstawiać je w kategoriach opisowych, ukazując, do czego są przydatne lub jakie perspektywy stwarzają dla tych, którzy je przyjmują. Długość rozdziału nie odzwierciedla naszej oceny względnej doniosłości danej teorii. Każda teoria została opisana na najmniejszej liczbie stron, jaka – naszym zdaniem – jest niezbędna dla dokładnego i wyczerpującego przedstawienia jej zasadniczych elementów. Czytelnik zauważy, że w niektórych rozdziałach informacje dotyczące teoretyka oraz procesu powstawania jego teorii są bardziej szczegółowe i osobiste niż w innych rozdziałach. Wynika to jedynie z dostępności informacji. Gdy wiedzieliśmy dużo o twórcy teorii, podawaliśmy tych informacji tyle, ile wydawało się niezbędne, mimo że wskutek tego niektóre rozdziały przybrały charakter bardziej osobisty niż inne.

Przygotowując tę książkę zabiegaliśmy o bezcenną pomoc ze strony wielu uczelni i pomoc tę uzyskaliśmy. Z głęboką wdzięcznością i uznaniem wyrażamy podziękowanie za pomoc, z jaką przyszło nam wielu teoretyków, których prace przedstawiamy w tej publikacji. Ułatwili nam oni zrozumienie wielu zagadnień i wysunęli liczne sugestie, dotyczące zarówno formy, jak i treści, które pozwoliły znacznie ulepszyć nasz rękopis. Jeśli książka ta ma jakieś zalety, to zawdzięcza je w dużej mierze staranności i dokładności, z jaką każdy z wymienionych niżej teoretyków przeczytał i skrytykował rozdział poświęcony jego teorii: Gordon W. Allport, Raymond B. Cattell, Neal E. Miller, Gardner Murphy, Henry A. Murray, Carl Rogers, Robert R. Sears i William Sheldon. Gordon Allport, oprócz pouczających komentarzy odnoszących się do rozdziału poświęconego jego teorii, dostarczył nam wnikliwych uwag krytycznych i twórczych sugestii dotyczących wszystkich pozostałych rozdziałów. Korzystał on także z wielu rozdziałów w prowadzonych przez siebie zajęciach ze studentami i zapoznał nas z ich uwagami i sugestiami. Jesteśmy wielce zobowiązani nie tylko tym studentom Harvardu i Radcliffe, lecz także wielu studentom Western Reserve University, którzy przeczytali i opatrzyli uwagami te rozdziały.

Pragniemy również wyrazić naszą wdzięczność osobom, z których każda przeczytała i udoskonaliła, dzięki swym sugestiom, jeden lub więcej rozdziałów niniejszej książki. Są to: John A. Atkinson, Raymond A. Bauer, Urie Bronfenbrenner, Arthur Combs, Anthony Davids, Frieda Fromm-Reichmann, Eugene L. Hartley, Ernest Hilgard, Robert R. Holt, Edward E. Jones, George S. Klein, Herbert McClosky, George Mandler, James G. March, A.H. Maslow, Theodore M. Newcomb, Helen S. Perry, Stewart E. Perry, M. Brewster Smith, Donald Snygg, S.S. Stevens, Patrick Suppes, John Thibaut, Edward C. Tolman oraz Otto A. Will, Jr. Jesteśmy zobowiązani Heinzowi i Rowenie Ansbacherom za dostarczenie nam korekty ich książki The individual psychology of Alfred Adler przed jej publikacją. Pomogło to nam bardzo w napisaniu części rozdziału poświęconej teorii osobowości Adlera. W ostatecznym przygotowaniu rękopisu otrzymaliśmy nieocenioną pomoc od Virginii Caldwell, Marguerity Dickey i Kennetha Wurtza.

Ukończenie tej książki bardzo ułatwił półroczny urlop, który Calvinowi S. Hallowi został udzielony przez Western Reserve University, a Gardnerowi Lindzeyowi przez kolegium Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences. Pisanie jej było także łatwiejsze dzięki zezwoleniu uzyskanemu przez Lindzeya na korzystanie z całego wyposażenia Dartmouth College Library w ciągu lata 1954 roku.

W książce tej przedstawimy usystematyzowane streszczenia podstawowych teorii osobowości. Omówimy także badania związane z tymi teoriami oraz dokonamy ich ogólnej oceny. Jednakże na początku powinniśmy określić, co stanowi istotę teorii osobowości oraz czym różnią się poszczególne teorie między sobą. Następnie wskażemy miejsce, jakie zajmowały teorie osobowości w historii psychologii, i przedstawimy ich współczesne znaczenie.

Rozdział ten rozpoczniemy od bardzo ogólnego i niezbyt formalnego zarysu dotyczącego roli teorii osobowości w rozwoju psychologii, następnie przejdziemy do rozważań na temat znaczenia pojęcia „osobowość” i pojęcia „teoria”. Od tych rozważań łatwo już przejść do pytania: co stanowi teorię osobowości? Rozpatrzymy także krótko związek między teorią osobowości a innymi rodzajami teorii psychologicznych i przedstawimy wiele wymiarów służących do porównania różnych teorii osobowości. Można przyjąć, iż wymiary te odzwierciedlają podstawowe problemy teoretyczne odnoszące się do osobowości, same teorie zaś można potraktować jako przedstawienie naukowych poglądów, postaw lub wyobrażeń na temat ludzi, adresowane do osób, które chcą badać i rozumieć ludzkie zachowanie w sposób ogólny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.