Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Stadium inteligencji sensomotorycznej (według Piageta) cz. II

Ludzkie niemowlęta potrafią postrzegać wzorce wizualne już od urodzenia. Jednakże oczy stopniowo tracą tę zdolność, jeśli nie są stymulowane przez różne wzorce bodźców świetlnych. Przed upływem trzeciego miesiąca życia niemowlę potrafi już rozróżniać złożone wzorce wzrokowe i zapamiętywać te rozróżnienia. Co vyięcej, trzymiesięczne niemowlęta wykazują – jak dowiódł tego Fantz (1965) i inni – „wbudowaną” preferencję do wzorców złożonych.

Dane tego rodzaju wskazują, iż okres wrażliwości w odniesieniu do postrzegania kształtów obejmuje trzy początkowe miesiące życia. Pamiętasz zapewne z naszych wcześniejszych rozważań na temat cech okresów wrażliwości, że w czasie ich trwania działanie genów jest niezwykle podatne na wpływ specyficznych bodźców środowiskowych (w tym przypadku na wpływ stymulacji wzrokowej). Panuje przekonanie, iż rezultatem stymulacji wzrokowej w tym okresie wrażliwości na spostrzeganie kształtów jest ułatwienie dalszego rozwoju percepcyjno-poznawczego, niezbędnego ze względu na naukę czytania.

Drugi okres wrażliwości, który ma oczywiście znaczenie dla uczenia się, zwłaszcza dla nauki czytania, rozpoczyna się – według powszechnego przekonania – około drugiego roku życia i trwa do wieku 4 lat (McNeill, 1966: Czukówski, 1966: Chomsky, 1965, 1966: Chall, 1967). W tym czasie niepełne, wstępnie zaprogramowane mechanizmy genetyczne związane z przyswajaniem języka (wg Chomsky’ego LAD – language acquisition device) wydają się niezwykle wrażliwe na dźwięki mowy – czysto środowiskowe bodźce niezbędne w sposób oczywisty do tego, by nastąpił rozwój języka. Wrażliwość ta nie oznacza, iż jest to jedyny okres, w którym można się nauczyć języka. Chodzi tu raczej o to, że właśnie w tym czasie przyswojenie sobie niezwykle złożonych wzorców i reguł językowych jest wyraźnie łatwiejsze niż kiedykolwiek przedtem czy potem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.