Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

DWA STANOWISKA WOBEC WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ CZ. III

Drugie stanowisko nazywam klasycznym. Klasykami są ci uczeni, nauczyciele, menedżerowie czy lekarze, którzy uważają, że przedstawione w tej książce koncepcje człowieka są wobec siebie konkurencyjne i tylko jedna z nich pozwala najlepiej opisać i wyjaśnić ludzkie czynności. Badacz musi więc dokonać wyboru. Zdaniem Skinnera tą koncepcją jest behawioryzm. Maslow zaś uważa, że jedynie psychologia humanistyczna odkrywa prawdziwe oblicze jednostki. Klasycy są przekonani, że w przyszłości określony portret człowieka stanie się dominujący i zostanie jednomyślnie przyjęty. Takie stanowisko nie jest zbyt popularne.

Chciałbym wyrazić swój pogląd na temat kontrowersji między eklektykami i klasykami. To pierwsze stanowisko jest mi obce. Łączenie różnorodnych konstrukcji teoretycznych, różnego języka opisu 27(5 i rożnych stylów myślenia rzadko daje dobre wyniki. Często powstaje z tego niestrawny koktajl. Jak można połączyć scjentystyczne stanowisko behawio- rystów z antypozytywistycznymi poglądami psychologów humanistycznych? Gdzie znaleźć punkty styczne między człowiekiem sterowanym przez nieświadomą motywację a człowiekiem samodzielnym i świadomym? Nie sądzę, aby odpowiedź na te pytania była łatwa. Osobiście uważam, że w przyszłości poznawcza koncepcja człowieka, w miarę poznawania procesów informacyjnych, uzyska aprobatę powszechną. Stanowisko takie nie zyskało zbyt wielu zwolenników.

Mimo że psychologia nie osiągnęła wysokiego stopnia zaawansowania, bez wątpienia wzbogaca ona wizję człowieka i burzy mity tak pracowicie budowane przez pokolenia. Jeśli człowiek chce urzeczywistnić humanistyczną wizję świata, jeśli chce rozwiązać gigantyczne problemy, które przed nim stoją, jeśli chce przystosować współczesną cywilizację do swoich potrzeb i aspiracji, musi postępować racjonalnie, musi umieć wykorzystać najbardziej skuteczne narzędzia osiągania celów, musi – jak ktoś powiedział trafnie – działać z pozycji siły. Taką siłą jest bez wątpienia również wiedza psychologiczna: to ważny środek, za którego pomocą ludzie o humanistycznych horyzontach mogą tak wiele zrobić dla jednostki, grup społecznych i społeczeństwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.