Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

DWA STANOWISKA WOBEC WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ

Znany psycholog humanistyczny A. H. Maslow powiedział kiedyś dość nieostrożnie, że „świat będzie ocalony przez psychologów albo nie będzie ocalony wcale […] Przyszłość gatunku ludzkiego bardziej opiera się na ich ramionach niż na jakichkolwiek innych żyjących obecnie grupach ludzi.”27 Pogląd ten cytuję z wyraźnym zażenowaniem. Mimo pewnej solidarności zawodowej nie mogę powstrzymać się od komentarza, iż jest on zdumiewająco naiwny i totalnie błędny. Zawsze uważałem, że poznanie motywacji człowieka i jego systemu wartościowania zależy od wysiłku całej rodziny nauk, takich jak socjologia i historia, psychiatria i pedagogika, nauki polityczne i psychologia. Żadna z tych nauk nie ma patentu na badanie wzorów zachowania i żadna z nich nie może zajmować wyraźnie uprzywilejowanej pozycji. Nie chodzi zatem o to, aby osiągnięciom współczesnej psychologii przypisywać jakąś niezwykłą rolę, chodzi o to, aby je rzeczywiście dostrzegać i wykorzystywać, aby pod ich wpływem zmieniać potoczne wyobrażenia o rozwoju i zaburzeniach osobowości, o emocjach i motywacji.

W tej popularnej książce próbowałem wykazać, że osiągnięcia te są znaczące. Psychologowie zgromadzi- n Cytują za: M. S. Viteles, Psychology today: fact and foi- tie, „American Psychologist” 1972, nr 7, s. 605. li bogaty materiał empiryczny, na którego podstawie sformułowali trzy koncepcje człowieka. Wielu ludzi może jednak rozczarować fakt, że uczeni nie stworzyli jeszcze syntetycznego obrazu ludzkiego zachowania, że między portretem behawiorystycznym, psychodynamicznym i poznawczym istnieją zasadnicze rozbieżności i sprzeczności. Świadczy to o tym, że psychologia – podobnie jak inne dyscypliny humanistyczne i społeczne – nie jest nauką rozwiniętą, lecz rozwijającą się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.