Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

STEREOTYPY CZ. II

Użyty przez Lippmanna termin szybko się , przyjął jako nazwa fenomenu bardzo powszechnego, a mimo to niezwykle charakterystycznego. Fenomen ten poddano też szeregowi badań eksperymentalnych, z których pelwne chcemy tu przytoczyć. Tak więc często wymieniany bywa eksperyment dokonany przez ,S. A. Rice’a1 jeszcze w 1926 roku. Autor tein pokazywał badanym 9 fotografii osób o następujących zawodach: premier europejskiego kraju, robotnik, poseł radziecki, bankier, gubernator, przemytnik alkoholu, senator Stanów Zjednoczonych i dwóch przemysłowców. Badanym wymieniano owe ,zawody, lecz nie powiedziano, która z fotografowanych osób pełni dany zawód, żądając odgadnięcia tego przez badanych. Otóż wystąpiły tu wyraźnie stereotypowe ujęcia. Tak np. radziecki poseł został przez 59 osób rozpoznany jako senator, przez 31 osób jako premier, a tylko 9 razy trafnie, co się tłumaczy wykwintnym wyglądem radzieckiego posła, nie pasującym do amerykańskiego stereotypu „bolszewika”.

Inne ciekawe badania przeprowadzili D. Katz i K. Brały2. Osobom badanym zaprezentowano listę cech i zażądano od nich, aby z tej listy Każda, wybrała 5 cech, które zdają się jej zdaniem najlepiej określać właściwości niektórych znanych im grup rasowych albo narodowościowych. Okazało się, że wypowiedzi badanych były powtórzeniem stereotypów popularnych wśród szerszej publiczności. A więc Niemcy byli określani jako nastawieni na ścisłą wiedzę, Żydzi – jako chytrzy, a Turcy – jako okrutni. Rzeczą notoryczną było przy tym, że badani nie mieli właściwie nigdy sposobności spotkać prawdziwych Turków. Charakterystyczne cechy stereotypów znajdziemy w wielu przesądach, które teraz omówimy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.