Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Temat determinacji zdolności – dalszy opis

Jedność społecznej i naturalnej determinacji zdolności nie oznacza ich tożsamości. Sądzimy, że po to, aby nie odrywać zdolności ludzkich od właściwości ludzkiego mózgu i zrozumieć spo- łeczno-historyczną determinację zdolności jako proces naturalny, należy chyba wyraźnie określić różnicę między strukturą związków czasowych i właściwościami przebiegu podstawowych procesów nerwowych. Strukturę związków czasowych określają warunki zewnętrzne, głównie – społeczno-historyczne: właściwości przebiegu procesów nerwowych – wewnętrzne, anato- miczno-fizjologiczne właściwości układu nerwowego. W jednej ze swych prac (1960, s. 151) rozwinąłem tezę, że należy rozróżniać ruchliwość skojarzeń i ruchliwość procesów nerwowych. W rzeczywistej, psychofizjologicznej czynności myślowej człowieka przez ruchliwość skojarzeń można rozumieć dobrze uporządkowany ogólny system skojarzeń, zaś przez ruchliwość procesów nerwowych – szybkość ich powstawania, promieniowania, koncentracji, zastąpienie jednego procesu nerwowego innym itd. Należy przeprowadzać podobne rozróżnienie wtedy, gdy staramy się zrozumieć, czym jest uwarunkowana nie tylko ruchliwość procesu myślenia, lecz również wszystkie pozostałe właściwości tego procesu i właściwości procesów psychicznych w ogóle. W każdym procesie psychicznym należałoby wyróżnić system związków i neurodynamikę, aktualizację i funkcjonowanie tych związków, co jest związane z właściwościami przebiegu procesów nerwowych.

Jako ilustracja tego może służyć prosty przykład. U podstaw znajomości tabliczki mnożenia leżą określone układy związków o jednakowej u wszystkich uczniów strukturze. Jednak funkcjonowanie tych struktur – dokładność, szybkość, sprawność itd. – jest różna u różnych uczniów i zależy od właściwości układu nerwowego i procesów nerwowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.