Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Teoria napięcia strukturalnego i teoria mobilizacji zasobów

Teoria napięcia strukturalnego wylicza sześć czynników, które decydują o powstaniu ruchu społecznego. Jednym z tych czynników jest gotowość strukturalna, kiedy to istniejące wzorce społeczne wywołują znaczące problemy spo- leczne, które ruch zamierza rozwiązać. Napięcie strukturalne obejmuje stresy i konflikty społeczne, które wpływają na powstanie ruchu społecznego. O przekształceniu chaotycznych działań niezadowolonych jednostek w ruch społeczny może zadecydować też szeroka informacja o źródłach problemów społecznych i konkretnym programie ich rozwiązywania, a także czynniki inicjujące, które skłaniają jednostki do zaangażowania się w działalność ruchu. Wreszcie, ruch musi zmobilizować swoich członków do podejmowania określonych działań i unikania kontroli społecznej ze strony grupy sprawującej władzę. Niektórzy socjologowie uważają, że teoria napięcia strukturalnego zbyt mało uwagi poświęca kwestii zasobów niezbędnych do funkcjonowania ruchów społecznych.

Teoria mobilizacji zasobów głosi, że upośledzenie i napięcie prowadzą do powstania ruchu społecznego jedynie wtedy, gdy dysponuje on niezbędnymi środkami podtrzymującymi jego istnienie. Teoria ta zakłada, że większość tych środków pochodzi z zewnątrz ruchu. Badania ruchu praw obywatelskich dowodzą jednakże, iż nie jest tak w każdym przypadku. Ruchy społeczne i zmiana społeczna są z sobą ściśle związane. Sukces lub niepowodzenie ruchu wpływa na jakość i zasięg zmian społecznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.