Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

TEORIA OSOBOWOŚCI A HISTORIA PSYCHOLOGII CZ. II

Specyficzne tradycje, z których wywodzą się poszczególne teorie przedstawione w tej książce, będą krótko omówione w następnych rozdziałach. Ogólne omówienie rozwoju współczesnych teorii osobowości znaleźć można u Allporta (1937, 1961) i Boringa (1950). Obecny stan teorii i badań nad osobowością podsumowany jest w wielu rozprawach ukazujących się począwszy od roku 1950 w „Annual Review of Psychology” (na przykład Carlson, 1975: Dahlstrom, 1970: Edwards, Abbott, 1973: Holzman, 1974: Phares, Lamiell, 1977: Sarason, Smith, 1971: Sechrest, 1976: Singer, Singer, 1972). Spotkać można także wiele wartościowych opracowań tych zagadnień, w tym: Byrne (1966), Geen (1976), Maddi (1976), Mischel (1976), Sanford (1963), Sarnoff (1962), Sarason (1966).

Przejdźmy teraz do specyficznych własności teorii osobowości. Aczkolwiek ta grupa teorii stanowi część psychologii, to jednak występują wyraźne różnice między teorią osobowości i badaniami w tej dziedzinie a innymi teoriami i badaniami psychologicznymi. Różnice te zaznaczają się szczególnie w początkowym stadium rozwoju teorii osobowości i istnieją pomimo występowania dużych różnic między poszczególnymi teoriami osobowości. Te uderzające różnice powodują, iż prawie każde stwierdzenie, które stosuje się w sposób dokładny do jednej teorii osobowości, będzie nieadekwatne do innych teorii. Jednakże większość teorii osobowości ma także pewne modalne własności czy też tendencje i na nich właśnie skoncentrujemy nasze rozważania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.