Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Testy standaryzowane nauczyciela cz. II

Wobec tego, co powiedziano wyżej, wyniki większości testów standaryzowanych mają sens jedynie relatywny do wyników innych osób, z którymi są porównywane. Nie można przypisywać im znaczenia absolutnego, tzn. nie mówią nam one, w jakim stopniu osiągnięte zostało określone kryterium, np. dany cel dydaktyczny. Możliwość uzyskania takiej informacji dają natomiast testy opracowane przez nauczyciela, gdyż ich pytania są pochodne od specyficznych celów niestety rzadko wykorzystuje się je w ten sposób. Testy standaryzowane tym jeszcze różnią się od testów opracowanych przez nauczyciela, że postępuje się z nimi w ustalony (standardowy) sposób — ustalony jest czas rozwiązywania testu, kolejność zadań i dopuszczalna pomoc, a także metoda obliczania wyników. Ponadto testy te zaopatrzone są zazwyczaj w podręczniki interpretacji wyników. Standardowe procedury służą ujednoliceniu sposobu przeprowadzania testu bez tego nie można by sensownie interpretować jego wyników ani porównywać ze sobą uczniów należących do tej samej lub różnych grup. Tak jak w eksperymencie kontrolnym, gdzie wszystkie zmienne oprócz tej, którą właśnie badasz (ogólna zdolność uczenia się, zdolność specjalna, poziom osiągnięć, zainteresowania itp.), muszą być ustabilizowane.

Cechy testów standaryzowanych Pomimo omówionych różnic, testy opracowane przez nauczyciela i testy standaryzowane mają ze sobą wiele wspólnego. Te ostatnie również muszą być trafne ze względu na cel, któremu mają służyć i tak samo muszą dostarczać rzetelnych informacji. Zauważmy, że sformułowane przez nas reguły zwiększenia rzetelności testów opracowanych przez nauczyciela odnoszą się do testów standaryzowanych, ponieważ zostały wyprowadzone z ogólniejszych wymogów dotyczących rzetelności wszelkich metod oceny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.