Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

UWRAŻLIWIANIE RESZTEK SŁUCHU CZ. II

Aparatura Musica Medica umożliwia percypowanie czasu trwania dźwięku oraz jego dynamiki, lecz ze względu na towarzyszący każdemu seansowi terapii akustyczno-wibracyjnej dodatkowy element, jakim jest muzyka, dostarcza również informacji o rytmie, tempie, występujących pauzach, natężeniu dźwięków. Dźwięki odbierane dwoma kanałami – przez zmysł słuchu oraz dotyku – powodują bardziej natężone reakcje niż bodźce odbierane wyłącznie za pomocą słuchu. Dla osób z wadą słuchu bodźce wibracyjne odgrywają szczególną rolę, są one wykorzystywane w życiu codziennym częściej niż w przypadku osób słyszących. Z tego powodu Musica Medica jest wyjątkowo cenną metodą, możliwą do wykorzystania w rewalidacji dzieci niesłyszących. Może zostać wykorzystana jako metoda kompensująca zaburzony zmysł słuchu, a także jako metoda usprawniająca i korygująca stosowana w celu percypowania mowy. Musica Medica usuwa problem, jakim jest zbyt słabe natężenie wibracji podczas powstawania dźwięków. System Musica Medica jest bowiem tak skonstruowany, że daje możliwość regulowania siły wibracji, i to osobno, każdym z dwóch przetworników. Dlatego Musica Medica może mieć zastosowanie w udostępnianiu osobom niesłyszącym mowy dźwiękowej. Można było zaobserwować korzystny wpływ także na jakość głosu i mowy dzieci. (…) Pod wpływem stosowania terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica wypowiedzi dzieci stały się bardziej zrozumiałe, melodyjne, rytmiczne. Jest to pozytywna zmiana w mowie dzieci, gdyż właśnie jej rytm ma największy wpływ na zrozumienie wypowiedzi osoby z wadą słuchu. (…)

Muzyka odgrywa ważną rolę w wychowaniu, a dzieci z wadą słuchu nie mogą być pozbawione tego sposobu poznawania świata. Dzięki Musica Medica mogą odbierać muzykę słuchem, a także – dotykiem i zmysłem wibracji. (…) Musica Medica dociera do dziecka głuchego dwoma ważnymi dla niego kanałami. Odbieranie muzyki uszkodzonym słuchem powoduje jego uwrażliwianie, co może przyczynić się do poprawy funkcjonowania narządu słuchu, a w późniejszym etapie – także i tonacji. Drugi kanał dostępu – to dotyk i zmysł wibracji: osoby z wadą słuchu powinny wykorzystywać także ten sposób w zdobywaniu wiadomości oraz w kontaktach z otoczeniem. Musica Medica pozwala na ćwiczenie u tych osób wrażliwości wibracyjnej, która jest jednym ze sposobów kompensacji uszkodzonego narządu słuchu.

Przeprowadzone przeze mnie badania nie wykazują, że wyłącznie terapia Musica Medica spowodowała trwałe zmiany we wrażliwości słuchowej tych dzieci, gdyż na pewno jeszcze inne czynniki wpłynęły na uzyskane wyniki. Moje odczucie łatwiejszego porozumiewania się z badanymi po pewnym czasie trwania terapii wynika także z faktu lepszego poznania się i ośmielenia się dzieci. Uważam jednak, że wyniki testu i obserwacji wskazują na korzystne możliwości i celowość stosowania terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w rewalidacji dzieci z wadą słuchu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.