Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Wpływ niedoboru snu na stan psychiczny

Pani Gay G. Luce i Julius Segal autorzy znanej pracy „Sen, marzenie senne i czuwanie” (1969) wyrażają przekonanie, że w warunkach pozbawienia snu „U rozsądnego człowieka zanika (…) zdolność rzeczowego osądu, ulega osłabieniu poczucie moralne, obniża się sprawność umysłowa, a na koniec zaś dominować zaczynają przemijające wprawdzie, lecz dotkliwe objawy psychotyczne. Wojskowi należeli do pierwszych, którzy uznali, że sen jest sprawą tej samej wagi, co zaopatrzenie w żywność, pomoc sanitarna i inne środki niezbędne człowiekowi do przeżycia” (op. cit., s. 121). Pogląd ten, tak dobitnie wypowiedziany, nie wyraża stanowiska odosobnionego: został on oparty na wynikach badań – przeprowadzonych przez różnych autorów – nad następstwami długotrwałego pozbawienia snu.

Okoliczności codzienne w okresie pokoju nie zmuszają na ogół do czuwania po kilkadziesiąt godzin. Jednak już brak snu w przeciągu jednej doby może w sposób wyraźny wpłynąć na sprawność działania. Mimo to zmiany, jakie pojawiają się wówczas, nie polegają, jak można by sądzić, po prostu na zwolnieniu tempa działania, chociaż człowiek niewyspany rzeczywiście potrzebuje zwykle więcej czasu na wykonanie różnych czynności. Otóż okazuje się, że mimo wydłużenia okresu czuwania, np. do 50 godzin, a na- wet więcej, człowiek na ogół jest w stanie wykonać poprawnie szereg prostych działań arytmetycznych, np. dodawać kolumny cyfr (1. Oswald, 1968, s. 55: G. G. Luce i J. Segal, op. cit., s. 103). Może również wydawać prawidłowe polecenia dostosowane do kolejnych etapów przeprowadzonego wspólnie zadania. Podobnie czas reakcji na bodźce, np. na bodźce wzrokowe w postaci znaków eksponowanych na ekranie, lub na bodźce słuchowe, jest dość często prawidłowy. Obok tych reakcji prawidłowych pojawiają się jednak znacznie opóźnione, lub też badany nie reaguje na pewne sygnały: zachowuje się tak, jakby ich nie dostrzegał. Jeżeli jednak, ogólnie biorąc, tempo działania nie musi być dostosowane do warunków zewnętrznych – np. wynikających z właściwości procesu produkcyjnego – to liczba popełnianych błędów nie zwiększa się w sposób znaczący. Innymi słowy, pozbawienie snu nie prowadzi nieuchronnie do zwiększenia liczby błędów, jeżeli zostanie uwzględniony bardzo istotny warunek, tj. jeżeli człowiek może pracować według dowolnego rytmu, według tempa, jakie sam przyjmuje.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.