Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

WRAŻENIA DZIECKA W OKRESIE SZKOLNYM CZ. II

Wrażenia dzieci w okresie szkolnym ciągle się więc rozwijają, zwłaszcza w warunkach dla tego rozwoju korzystnych. Wobec tego problem kształcenia wrażeń jest tak samo ważny w wieku szkolnym, jak był ważny w odniesieniu do wieku niemowlęcego, żłobkowego i przedszkolnego.

Dla problemu kształcenia wrażeń ważne jest ustalenie, od czego zależy ich rozwój. Wrażenia wchodzą w skład spostrzeżeń i rozwijają się wraz z rozwojem spostrzeżeń. Życie stawia przed dzieckiem zadania wymagające wysoko rozwiniętej umiejętności spostrzegania. W działaniu skierowanym na rozwiązywanie tych zadań doskonali się praca analizatorów. Za ustalone już można uważać twierdzenie, że zwiększenie ogólnej aktywności kory, jej czynnego stanu zwiększa także czułość analizatorów. Potwierdzają to eksperymenty. Na przykład przed osobami badanymi postawione było zadanie rozróżnienia zna- ków-liter w dwojakich warunkach: w pierwszym przypadku osoby badane- powinny były po prostu zdać sobie sprawę z tego, czy dostrzegają, czy też nie dostrzegają różnicy w pokazywanych im znakach: w drugim- dokładne rozróżnienie znaków potrzebne było po to, aby uniknąć błędu w wykonywaniu zadania. W wyniku tych doświadczeń stwierdzono, że w drugim przypadku czułość wzroku zwiększała się średnio o 85 – 86% (Bożowicz, Leontiew i in., 1950, s. 42).

Z tych i innych danych eksperymentalnych wynika, że dla rozwoju .wrażliwości nie wystarcza „ćwiczenie” narządów zmysłowych przez mechaniczne na nie oddziaływanie. Spostrzeżenie jest dokładne wtedy, gdy odgrywa ważną rolę w aktywnym rozwiązywaniu tego lub innego zadania, gdy jest włączone w skierowane na określony cel działanie. To ogólne twierdzenie sprawdza się też wielokrotnie w praktyce szkolnej. Wiele razy stwierdzono np. fakt, że skok w rozwoju wrażliwości na barwy wiąże się u uczniów z początkiem nauki malowania farbami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.