Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Wskaźniki reprodukcji sukcesywnych

W niektórych eksperymentach pamięć wyuczonego materiału sprawdzano sukcesywnie po coraz dłuższym czasie. Uwzględniając wyniki uzyskiwane w tego rodzaju badaniach, musimy pamiętać, że każdy następny pomiar, poczynając od drugiego, zdeterminowany był nie tylko stopniem opanowania materiału i przerwą dzielącą pomiar efektów od zakończenia uczenia się, lecz również jego reprodukcją w poprzednim pomiarze. Najczęściej jednak używa się grup równoważnych. W każdej z nich po wyuczeniu się materiału do osiągnięcia tego samego kryterium pomiar efektów odbywa się w różnym okresie od momentu osiągnięcia kryterium. W jaki sposób stosowana w badaniach procedura, eksperymentalna może wpływać na uzyskiwane wskaźniki obrazują najlepiej krzywe uzyskane przez Hanawałta w reprodukcji sukcesywnej i w reprodukcji pojedynczej (rys. 55).

Wskaźniki reprodukcji sukcesywnych są wyraźnie wyższe niż reprodukcji pojedynczych. Fakt ten musimy wziąć pod uwagę, gdy ustosunkowujemy się do wskaźników dotyczących efektów’ uczenia się.

Wśród czynników występujących w pomiarze efektów uczenia i wpływających na nie, szczególnie dużą rolę przypisuje się sytuacji bodźcowej, w jakiej dokcnuje się pomiaru. Każdy akt uczenia się odbywa się w określonej sytuacji bodźcowej, na którą, prócz materiału przyswajanego przez osobę badaną, składa się również otoczenie, w jakim odbywa się uczenie, stosowana aparatura, osoba eksperymentatora i wiele innych aspektów sytuacji badawczej. Reakcje’osoby badanej wyuczone w tej sytuacji zdeterminowane są nie tylko określonym materiałem, lecz i zespołem bodźców towarzyszących sytuacji, w jakiej odbywało się uczenie. Uważając, iż uczenie się w dużej mierze polega na uczeniu się określonych reakcji na określone bodźce lub ich zespoły, możemy spodziewać się najwyższych wskaźników, gdy sytuacja bodźcowa podczas pomiaru efektów będzie w jak najwyższym stopniu podobna do sytuacji towarzyszącej uczeniu się. Poglądy te częściowo potwierdzają wyniki badań eksperymentalnych. Zmiana w zespole bodźców lub usunięcie poszczególnych bodźców w czasie pomiaru najczęściej zuboża reprodukcję i rozpoznawanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.