Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Współczesna psychoanaliza

W szkicu tym ograniczę się do jednej z wersji portretu psychodynamicznego – psychoanalizy współczesnej. Taka decyzja wymaga pewnych wyjaśnień. Psychoanaliza została stworzona przez Freuda na początku naszego stulecia. W toku rozwoju psychologii prawie wszystkie jego poglądy zostały zakwestiono- wane.4 Teraźniejszość wydała dość surowy werdykt na ortodoksyjną psychoanalizę, którego nic nie może złagodzić. Teoria libido, kompleks Edypa czy poglądy na temat rozwoju kultury okazały się błędne. O ile głoszenie takich poglądów w epoce wiktoriańskiej było w pewnym sensie usprawiedliwione, o tyle obecnie jest nie do przyjęcia. Jeśli współczesny psycholog, który nie jest historykiem nauki, z całą powagą omawia ortodoksyjną psychoanalizę, to albo jest on niedouczony, albo jest nieuczciwy. Z całej ogromnej koncepcji Freuda pozostały jedynie nieliczne twierdzenia, takie jak odkrycie nieświadomej motywacji czy idea mechanizmów obronnych. Większość tez jest całkowicie martwa. W takiej sytuacji omawianie poglądów Freuda mijałoby się z celem.

Współczesna psychoanaliza, czyli tak zwana psychoanaliza społeczna, radykalnie zmieniła biologi- styczną teorię Freuda. Prace takich uczonych, jak Horney, Fromm, May czy Gordon, naszkicowały nowy portret psychoanalityczny, który zdobył dużą popularność, szczególnie w USA. W tej części książki omówię jego zarys. Nie będę jednak kolejno przedstawiał poglądów współczesnych psychoanalityków, lecz jedynie omówię w sposób syntetyczny ich zasadnicze poglądy na temat mechanizmów działania człowieka. Nie będę analizował tego, co ich dzieli, lecz będę badał to, co jest dla nich wspólne. Wydaje mi się, że taki syntetyczny obraz współczesnej psychoanalizy okaże się bardziej pożyteczny i bardziej wartościowy poznawczo niż referowanie subtelnych różnic istniejących między jej zwolennikami.

Współczesna psychoanaliza jest tworem nader złożonym. Po pierwsze, stanowi pewną metodę leczenia zaburzeń psychicznych i jako taka jest częścią medycyny. Po drugie, jest ona określoną koncepcją filozoficzną. Po trzecie wreszcie – można ją uznać za oryginalną teorię psychologiczną. 5 Ograniczę się więc do przedstawienia tego ostatniego aspektu psychoanalizy, pomijając problemy filozoficzne i medyczne związane z pracami psychoanalityków.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.