Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Współdziałanie dzieci w przedszkolu podczas budowania z klocków

Nieco inne są opinie psychologów radzieckich na ten temat. Badania przeprowadzone pod kierunkiem A. W. Z a p o r o ż c a i D. B. E1 k o – ni na (1965) wykazały, że w zespole dziecięcym utworzonym dla celów wspólnej zabawy kształtują się konkretne stosunki .społeczne między dziećmi. Właśnie w toku zabawy dziecko uczy się dostosowywać do określonych norm i reguł postępowania, związanych z przyjętą przez siebie rolą, przenosząc potem te nawyki w inne sytuacje społeczne w przedszkolu. A zatem istnieje współzależność między stosunkami społecznymi realnymi i zabawowymi. Rzeczywisty układ stosunków międzyludzkich jest odtwarzany w zabawie, co z kolei wpływa na przyswojenie sobie przez dzieci norm i nawyków postępowania społecznego, a” zatem na proces socjalizacji jednostki.

Wspomnimy na koniec o badaniach form współdziałania dzieci w przedszkolu podczas budowania z klocków. Zagadnienie to badał J. Żak7 pod kierunkiem S. Szumana w warunkach eksperynientu naturalnego. Trzyosobowe grupy dzieci budowały na polecenie eksperymentatora fabrykę z przydzielonych im klocków. Najmłodsze dzieci budowały każde sobie: była to typowa zabawa równoległa. W grupach dzieci 4- i 5-letnich można już było zauważyć wspólny wkład w konstrukcję, a w najstarszej grupie występowało wyraźne współdziałanie w zabawie wszystkich dzieci (Dzierżanka-Wyszyńska, 1969). n J. Żak Z badań nad rozwojem .współdziałania dzieci W wieku przedszkolnym. „Psychologia Wychowawcza” 1968, nr 1.

W zabawach dzieci przejawia się również zachowanie się współzawodniczące, które wzrasta z wiekiem. Według danych podczas zabawy konstrukcyjnej w najmłodszej grupie dzieci nie dostrzeżono oznak współzawodnictwa, mimo prowokowania dzieci do rywalizacji. W grupie czterolatków aż 43% dzieci współzawodniczyło ze sobą, wśród dzieci 5-letnich liczba ta wzrastała do 70%, a w najstarszej grupię wieku do 86%, przy czym starsze dzieci oceniały krytycznie swoje wytwory. Wydaje się, że właściwe kierownictwo wychowawczyni może przyspieszyć rozwój umiejętności zabaw wspólnych i zespołowych, jak również współzawodnictwa. To ostatnie należy jednak stosować z umiarem, ze względu na wrażliwość układu nerwowego małego dziecka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.