Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Wykonanie zadania arytmetycznego przez dzieci

Wśród wielu prac stwierdzających zależność hamowania retroaktywnego od rodzaju materiału, jakiego uczą się osoby badane, na uwagę zasługują prace, w których stopień zapamiętywania materiału początkowego zależał od stopnia trudności kolejnych zadań. Badania Smirnowa (1967) i Wardanian (1968) wskazują, iż trudność kolejno uczonych materiałów jest tak ważną zmienną w badaniach nad hamowaniem retroaktywnym, że może maskować wpływ innych zmiennych, jak np. podobieństwa materiałów. W Eksperymencie Smirnowa relacjonowanym na s. 259 uczenie się w okresie interpolacji materiału najmniej podobnego do materiału początkowego wywoływało w większym stopniu hamowanie retroaktywne niż uczenie się materiału bardziej podobnego, lecz wymagającego mniejszego zaangażowania intelektualnego. Choć czynność interpolowana (rozwiązywanie pisemne zadań algebraicznych) jest mniej podobna do czynności początkowej (uczenia się pamięciowego szeregu przymiotników) niż uczenie się pamięciowe serii cyfr, niemniej jednak w pierwszym przypadku materiał początkowy został zapamiętany w 8,2% a w drugim w 15,9%. Trudność materiału interpolowanego, związana z wysiłkiem umysłowym osoby badanej przy jego opanowywaniu, wyznaczała również wielkość hamowania retroaktywnego, gdy badania prowadzono w szkole (klasy II i IV) posługując się materiałem szkolnym (Wardanian, 1968). Czynnością początkową było uczenie się wiersza, a czynnością interpolowaną lepienie z plasteliny, czytanie opowiadania oraz wykonywanie zadania arytmetycznego. Uzyskane wyniki przedstawia tabela 29.

Wykonanie zadania arytmetycznego sprawiało dzieciom większą trudność niż czytanie opowiadania i lepienie z plasteliny, w najwyższym też stopniu osłabiało pamięć wyuczonego uprzednio wiersza.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.