Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

WYKSZTAŁCENIE I OSOBISTE WARTOŚCI I POSTAWY

Poziom wykształcenia odzwierciedla pozycję klasową i jest jej czynnikiem (patrz rozdz. 14). Im lepiej wykształcone są jednostki, tym większe jest prawdopodobieństwo osiągnięcia przez nie wysokiego statusu klasowego. Im wyższy status klasowy jednostki, tym większe prawdopodobieństwo otrzymania przez jej dzieci lepszego wykształcenia.

W przeszłości ukończenie college’u czy uniwersytetu było zależne wyłącznie od majątku. Ostatnio wykształcenie traktuje się jako niezbędny czynnik polepszenia pozycji życiowej (patrz rozdz. 14).

Jednostki z klasy wyższej i średnich mają poczucie kontroli nad swoim życiem. W związku z tym chętniej od jednostek z klasy niższej i robotniczej opóźniają gratyfikację, to znaczy odkładają natychmiastową przyjemność i czekają na korzyści długoterminowe.

Jednostki z klasy robotniczej koncentrują się najczęściej na teraźniejszości, a nie na przeszłości czy przyszłości. Jednostki z klasy wyższej mają silne poczucie ciągłości i związków z przeszłością: z jednostkami z klas średnich podzielają nastawienie na przyszłość, zakładając, że są zdolne na tę przyszłość wpływać. Liberalizm społeczny klasy wyższej i średnich wypływa z wykształcenia, podczas gdy ich konserwatyzm ekonomiczny związany jest z chęcią obrony własnych interesów ekonomicznych. Wartości społeczne klasy niższej i robotniczej są wynikiem wykształcenia i wychowania, które kładzie nacisk na posłuszeństwo wobec władzy, a nie na elastyczność czy tolerancję wobec różnorodności. Członkowie tych klas uważają, że liberalizm ekonomiczny, a nie konserwatyzm, polepszy ich niewystarczające warunki ekonomiczne.

Klasa wyższa podkreśla znaczenie „wychowania” (dobrych manier i stylu) i bycia osobą „kulturalną” (to znaczy taką, która zna się na sztuce, literaturze, muzyce). Cechy te jednak nie mogą rzucać się w oczy: muszą pozostać jakby nie dopowiedziane, dyskretne i ciche. Klasa wyższa średnia – szczególnie jej najwyższy poziom – podobnie ceni „kulturę” i podkreśla znaczenie umiejętności i osiągnięć. Klasa niższa średnia kładzie nacisk na pozory szacowności: bycie schludnym, czystym, moralnym. Przetrwanie jest często najważniejszym celem klasy robotniczej i niższej: oprócz zaspokojenia podstawowych potrzeb zwraca się uwagę na znaczenie małych przyjemności, takich jak oglądanie filmów, telewizji czy zawodów sportowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.