Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

ZAGADNIENIE DOJRZAŁOŚCI EMOCJONALNEJ CZ. II

Rozwój emocjonalny w wieku dorastania nie zawsze przebiega gładko i bez zaburzeń. Istnieje szereg warunków, które wpływają na wzmożenie drażliwości emocjonalnej dorastających. L. D. C r o w i A. Crow (1956, s. 143) wskazują przede wszystkim na ścisły związek, jaki zachodzi między stanem zdrowia a reakcjami emocjonalnymi. Bodziec, który normalnie bywa niedostrzegany, przy osłabionym organizmie może spowodować stan niepokoju lub depresji. Ponadto, na podstawie studiów H. Meltzera (Crow, Crow, 1956, s. 144) można przypuszczać, iż niektóre warunki sprzyjają specjalnie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych. Wśród tych warunków należy wymienić: głód, zmęczenie, senność, zły stan nerwowy, znudzenie, zmartwienie.

Psychologowie amerykańscy zwracają uwagę na trudności emocjonalne okresu dorastania, wskazywane przez samą młodzież, jak: poczucie niższości i zagrożenia, brak wiary w siebie, niestałość uczuć (depresje, kochli- wość, pobudliwość i skłonność do irytacji), niepełne uświadomienie seksualne (obawa przed homoseksualizmem, częste i intensywne miłości, samogwałt), wątpliwości (religijne, związane z wyborem zawodu lub z powodzeniem w przyszłej pracy, dotyczące decyzji kontynuowania lub przerwania nauki, wstąpienia lub niewstąpienia w związek małżeński), strach i obawy (o których już była mowa).

Ze względu na ugruntowane w psychologii amerykańskiej przekonanie o szczególnej doniosłości rozwoju emocjonalnego, wielu badaczy pracuje w. ostatnich trzydziestu latach nad testami mierzącymi dojrzałość emocjonalną (Cole, 1965, s. 260-263). Analogicznie do wieku umysłowego, mówi się o wieku uczuciowym. Na ogół testy do badania dojrzałości uczuciowej zawierają pomiary postaw, poglądów i zainteresowań młodzieży, a także jej obaw i lęków.. Na podstawie wyników badań osiągniętych przy zastosowaniu-tych testów stwierdzono na przykład, ogólnie rzecz biorąc, większą dojrzałość uczuciową u dziewcząt niż u chłopców. Intensywny wzrost dojrzałości emocjonalnej zaobserwowano u dziewcząt między 13 a 15 r.ż.: u chłopców o ok. 2 lata później.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.