Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Zagadnienie próbnych reprodukcji

Efekty, jakie dają powtórzenia materiału w procesie uczenia się, zależą od stopnia aktywności osoby uczącej się. Powtórzenia mniej lub bardziej aktywizują osobę uczącą się, może ona odczytywać np. wiersz, którego się uczy, lub reprodukować go próbnie.

Jednym z wcześniejszych badaczy zajmujących się zagadnieniem próbnych reprodukcji w uczeniu się był Gates (1917). Wykazał on, że w uczeniu się materiału zgłosek bezsensownych i tekstów stanowiących krótkie biografie, próbne reprodukcje spełniają rolę zdecydowanie pozytywną. Polecał on osobom badanym, aby odczytywały materiał raz po raz i przerywał tę czynność co pewien czas prosząc je o dokonanie próbnej reprodukcji. W czasie próbnego odtwarzania osoby badane miały możność zajrzenia, w razie potrzeby, do materiału, aby uzupełnić lukę w reprodukcji lub dokonać weryfikacji i korekty swoich przypomnień. W różnych wariantach eksperymentu organizowano niejednakową liczbę próbnych reprodukcji, przestrzegając jednak, aby łączny czas uczenia się (odczytywania i odtwarzania) był we wszystkich wariantach jednakowy. Najgorsze wyniki uzyskiwały osoby, które cały czas zużywały na czytanie. Wydłużanie zaś czasu próbnych reprodukcji w granicach od 20 do 80°/o ogólnego czasu przeznaczanego na uczenie się powodowało podwyższenie rezultatów. W przypadku stosowania zgłosek bezsensownych uzyskano ponad dwukrotne podwyższenie wyników w stosunku do wyników uczenia się, w którym cały czas przeznaczono na czytanie. W uczeniu się biografii stwierdzono podobne zależności, ale różnice były mniejsze. Gates wykazał również, że wyższość takiej formy organizacji powtórzeń przejawia się nie tylko bezpośrednio po uczeniu się, ale również w czasie późniejszym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.