Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

ZARYS HISTORII I ORGANIZACJI

Starzenie się jest to temat niezmiernie interesujący, chociaż czasami może przerażać i powodować depresję. Procesem starzenia się zajmuje się biologia i medycyna, nauki społeczne i nauki o zachowaniu się człowieka, technologia, sztuka, metodologia badań, opieka społeczna i filozofia (1-9).

Zmiany związane z wiekiem są złożone. Budowa i funkcje organizmu słabną, zmienia się pozycja człowieka w społeczeństwie, jego przystosowanie do środowiska i innych ludzi zostaje naruszone. Niektórzy starsi ludzie cierpią na lżejsze lub głębsze zaburzenia psychiczne, spowodowane procesami degeneratywny- mi lub kumulacją uszkodzeń organicznych. Zmieniają się nie tylko postawy społeczne i cechy osobowości: zmiany zachodzą również w zdolnościach sensorycznych i sprawnościach motorycznych, a także w innych właściwościach fizjologicznych i psychicznych, co powoduje zakłócenia w umiejętnościach zawodowych i sprawnościach, takich jak kierowanie samochodem lub sport. Każda strona natury ludzkiej podlega zmianie. Wiek wpływa na motywację, percepcję, emocje, inteligencję, możliwości twórcze w dziedzinie sztuki i nauki, wreszcie na osiągnięcia na wszystkich terenach działalności człowieka.

Proces starzenia się jest bardzo specyficznym przedmiotem obiektywnych badań. Nawet wówczas, gdy badanie jest wolne od emocji osobistej, dostarcza znaczną ilość szczegółowego materiału o charakterze opisowym, natomiast stosunkowo niewiele jest obecnie wyników badawczych umożliwiających systematyczny wykład teoretyczny. W mniejszym stopniu dotyczy to biologicznych aspektów gerontologii, albowiem badania eksperymentalne i studia teoretyczne dotyczące procesu starzenia się są bardziej zaawansowane w naukach biologicznych. Jednak również i inne dyscypliny czynią postępy zarówno w badaniach eksperymentalnych nad procesami naturalnymi, jak i w rozwoju koncepcji teoretycznych, które opisują i wyjaśniają obserwowane fakty. Trudne problemy metodologiczne wynikają ze znacznych różnic indywidualnych i ze skomplikowanych związków zachodzących pomiędzy zmiennymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.