Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Zjawiska przypominające objawy patologiczne

Na wstępie wspomniano o zaburzeniach orientacji występujących nieraz w przypadku nagłego przerwania snu. Krótki opis podobnego stanu, znanego z potocznego doświadczenia, zawiera Odyseja Homera. Epizod ten dotyczy Elpenora, towarzysza Odysa. Elpenor obudzony z’ głębokiego snu głosami towarzyszy nie rozpoznał właściwie kierunku, zamiast cofnąć się do schodów pobiegł przed siebie i spadł z dachu świętego domu Kriki. Nawiązując do mitologii greckiej psychiatrzy francuscy nazwali rzadkie przypadki pomrocznych stanów przysennych (lub upojenia sennego) zespołem Elpenora: nazwę tę spopularyzowali u nas A. Bilikiewicz i S. Leszczyński (1966). Zespół Elpenora jest krótkotrwałym stanęm ‚ chorobowym: patologicznym zaburzeniem świadomości o cechach stanu pomrocznego, przebiegającego zwykle z głęboką dezorientacją, ale również z lękiem, niepokojem ruchowym i agresywnością. Zupełnie inną jakość wykazuje dezorientacja człowieka zdrowego, który po męczącej pracy zapadł w sen i nagle budzony nie wie ani gdzie jest, ani co się wokół niego dzieje. Mimo -wyraźnych różnic daje się zauważyć pewne podobieństwo pomiędzy reakcją chorobową a fizjologiczną, a więc nie noszącą żadnych cech patologii.

Nasuwa się znacznie więcej przykładów zjawisk tego rodzaju, tzn. przypominających objawy patologiczne, ale będących wyrazem reakcji ustroju człowieka zdrowego. Są to m. in.: złudzenia w procesie spostrzegania, np. niektóre złudzenia wzrokowe: zmienność nastroju u małego dziecka: pewne zniekształcenie materiału zapamiętanego: znaczne psychogenne przyspieszenie tętna wywołąne np. przestrachem: przenikanie cukru do moczu, jakie pojawia się niekiedy w stanach napięcia emocjonalnego, np. u kibiców sportowych lub u osób oczekujących z niepokojem na decydujący egzamin i wiele innych.

Wymieniając powyższe przykłady użyto kilkakrotnie słowa „zjawisko”, na określenie pewnych przejawów toku i treści myślenia, orientacji w otoczeniu, ogólnej aktywności jednostki, pamięci, uwagi ogólne podane w § 5. złudzeń spostrzegania, cukromoczu emocjonalnego itd. W następnych rozdziałach omówiono dalsze wybrane przejawy życia psychicznego człowieka i funkcjonowania jego organizmu. Wobec większości z nich właściwym określeniem okaże się czynnosc, zachowanie lub cecha. Mimo to, w dążeniu do zwięzłości, słowem „zjawisko” posłużono się jako określeniem ogólnym i w tym właśnie szerokim znaczeniu zostało ono użyte w tytule tego podrozdziału.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.