Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Zmiana sensorycznego ogniwa układu słuchu

W ten sposób mieliśmy okazję ujrzeć w warunkach laboratoryjnych, w warunkach ścisłej obserwacji i pomiaru, jak powstaje i kształtuje się zupełnie nowy element, nowa dla osób badanych zdolność, której podstawę stanowił nowy czynnościowy mechanizm analizy podstawowej wysokości złożonych dźwięków o różnym tembrze. Przekonaliśmy się jednocześnie, że w przypadkach, kiedy ta zdolność nie ukształtowała się samorzutnie, można ją aktywnie kształtować.

Należy nadmienić, że odpowiedni układ czynnościowy wystąpił w naszych badaniach jako coś naocznego, dotykalnego, w co rzeczywiście można ingerować. Spróbujmy tego teraz dokonać. Rozpoczęliśmy nowe doświadczenia, w których w miejsce zwykłego ogniwa motorycznego danego układu czynnościowego podstawiano inne. Zamiast dostrajania głosu, tj. zamiast wyśpiewywania różnicowanych dźwięków wprowadziliśmy toniczny wysiłek mięśni ręki. Stopień fonicznego wysiłku mięśniowego w sposób sztuczny, przy użyciu odpowiedniej aparatury, wiąże się z częstotliwością dźwięku. Wstępne, jeszcze nie opublikowane dane świadczą, że można stworzyć taki sztuczny mechanizm analizy podstawowej wysokości dźwięku.

Przygotowaliśmy również następny krok, który polega na zamianie sensorycznego ogniwa układu. W tym przypadku częstotliwość dźwięku eksponowanego przez wibrator kieruje się nie na narząd słuchu, lecz na skórę, natomiast struny głosowe nadal pełnią rolę efektora analizującego.

Innymi słowy, zmierzamy teraz do sztucznego modelowania układu, do modelowania mechanizmu zdolności. Funkcjonowanie naszych „modeli” będzie świadczyło o wystarczającej dokładności naszych przypuszczeń.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.