Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Zwolennik teorii czynnikowej

W tę dziedzinę psychologii, którą charakteryzowała subtelność i subiektywność, teoria czynnikowa wprowadziła pożądaną aurę ścisłości i nacisku na to, co konkretne. Tam, gdzie wielu teoretyków osobowości zadowalało się konstruowaniem pojęć i założeń aż do momentu, w którym badacz grzązł w bagnie sprzecznych i niejasnych implikacji, zwolennicy teorii czynnikowej dążą do wyłożenia swej koncepcji w kategoriach prostego i jasnego zbioru wymiarów czy czynników. Tak więc prostota i jasność są najważniejszymi cnotami tego typu teorii.

Zwolennik teorii czynnikowej dba nie tylko o oszczędność i jasność swych sformułowań, lecz także o ich operacyjny charakter. To stanowisko teoretyczne w większym stopniu niż niemal wszystkie inne odgałęzienia teorii psychologicznej dba o jasne i jednoznaczne empiryczne definicje. Teoretyk posługujący się analizą czynnikową przyswoił sobie wiele tradycyjnych umiejętności psychometry w zakresie projektowania odpowiednich technik pomiarowych i ma skłonność do zadawania kłopotliwych, lecz ważnych pytań dotyczących jednowymiarowości, spójności wewnętrznej i powtarzalności, które to pytania z pewnością mają dobroczynny wpływ na jego kolegów, mniej zainteresowanych szczegółowymi problemami pomiaru.

Podczas gdy większość teoretyków osobowości doszła do swej koncepcji podstawowych zmiennych osobowościowych w wyniku procesu w dużej mierze intuicyjnego i nieokreślonego, przedstawiciele teorii czynnikowej, aby zidentyfikować podstawowe zmienne, stosują procedurę obiektywną i powtarzalną. Aczkolwiek można polemizować z twierdzeniem, iż zmienne te są wyznaczane przez analizę czynnikową, a nie przez testy poddane tej analizie, to jednak nie można zaprzeczyć temu, że analiza czynnikowa pozwala przynajmniej sprawdzić, czy zmienna, która już została „ wykon- cypowana” i którą reprezentuje jakaś wstępna technika pomiarowa, istnieje rzeczywiście. Inaczej mówiąc: jeśli nawet analiza czynnikowa jest uzależniona od przyjętych uprzednio idei – a z pewnością jest od nich zależna – to jednak umożliwia ocenę przydatności tych idei. W przeciwieństwie do tego sposobu podejścia wielu teoretyków osobowości stworzyło mnóstwo zmiennych osobowościowych nie poddając ich nigdy weryfikacji empirycznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.