Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

HIPOTEZA RELATYWIZMU JĘZYKOWEGO

Język - oprócz umożliwiania ludziom komunikacji - spełnia wiele innych funkcji. Uczeni utrzymują, że natura języka określa sposób, w jaki postrzegamy świat. Pogląd ten - nazywany hipotezą relatywizmu językowego - został sformułowany przez dwóch antropologów, Edwarda Sapira (1929) i Benjamina Lee Whorfa (1956). Naukowcy ci twierdzą, że język danego…
Czytaj więcej...

WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIE TEORII PRZEJŚCIA DEMOGRAFICZNEGO

Wielu badaczy w zakresie nauk społecznych kwestionuje przydatność teorii przejścia demograficznego jako modelu dającego się zastosować do wszystkich społeczeństw przechodzących uprzemysłowienie. W krajach rozwijających się na ogół obniżył się wskaźnik umieralności, ale liczba urodzeń utrzymała się na wysokim poziomie. Kraje te znalazły się więc w…
Czytaj więcej...

ODSTĘPSTWA OD NORM W NAUCE

Normy określają odpowiednie zachowanie, ale nie mogą go zagwarantować. Jakkolwiek naukowcy rzadziej niż przedstawiciele innych zawodów przekraczają przyjęte w ich środowisku normy postępowania, nie są całkowicie uodpornieni na zachowania dewiacyjne (patrz rozdz. 8).
Czytaj więcej...

Zdolności i uzdolnienia – dalszy opis

Jednym z naczelnych zadań psychologii radzieckiej jest obecnie podjęcie poważnych, opartych na faktach, badań poszczególnych rodzajów uzdolnień. Jednak w interesie takich badań przede wszystkim jest niezbędne opracowanie pewnych teoretycznych zagadnień. Nie należy przy tym pretendować do tworzenia teorii, a stawiać jedynie następujące cele: 1)…
Czytaj więcej...