Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

„NOBILITACJA” DZIELNIC MIASTA

Bardziej nowoczesna forma odnowy miast jest wynikiem nie tyle centralnego planowania, ile zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych. „Nobilitacja” (gentrification) polega na przejmowaniu dzielnic zamieszkanych dawniej przez klasę robotniczą przez przedstawicieli tzw. białych kołnierzyków i wolnych zawodów, którzy kupują stare domy,…
Czytaj więcej...

Warunki karania – dalszy opis

Zachowania zakłócające porządek w klasie są na ogół natury molarnej, a nie molekularnej. Różnicę między tymi dwoma rodzajami zachowań opisał Guthrie (rozdział 4.). Pamiętasz więc, że zachowanie molarne składa 62 się z łańcucha reakcji, z których każda poprzednia służy jako bodziec dla następnej. Uczenie się zachowań molarnych, np. pisania,…
Czytaj więcej...

Czego uczniowie mają się nauczyć?

W rozdziale piątym próbowaliśmy znaleźć praktyczną odpowiedź na ważne pytanie: „Jak mogę ułatwić uczniom uczenie się?” Żeby móc na nie odpowiedzieć, trzeba było zacząć od innego pytania, a mianowicie: „Czego moi uczniowie mają się nauczyć?” Odpowiedź na to pytanie wymagała z kolei analizy zagadnień związanych z najogólniejszym celem kształcenia -…
Czytaj więcej...