Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Podstawowe komponenty budowy ciała

Po dość długim okresie starannego analizowania i oceniania tych zdjęć Sheldon i jego współpracownicy doszli do wniosku, że po ustaleniu listy trzech podstawowych komponentów zostały wyczerpane możliwości wykrywania dalszych. Te trzy wymiary stały się rdzeniem techniki oceniania fizycznej budowy ciała, a ich staranne określenie i pomiar stanowiły…
Czytaj więcej...

Wątki myślenia Diltheya i Twardowskiego

Przeprowadziliśmy w ten sposób paralelę wątków myślenia Diltheya i Twardowskiego odnoszących się do problemu ustosunkowania nauk humanistycznych i psychologii. W celu utworzenia płaszczyzny porównania wytwory psychofizyczne w sensie Twardowskiego porównaliśmy z duchem uprzedmiotowionym w sensie Diltheya. Następnie Twardowskiego próbę…
Czytaj więcej...

Psychozy starcze – dalszy opis

U ludzi kierowanych do szpitali psychiatrycznych choroba jest najczęściej bardzo zaawansowana, śmiertelność jest zatem bardzo wysoka. Zgon następuje czasem wskutek infekcji albo kompletna utrata świadomości doprowadza do stanu, w którym pacjent nie może już jeść, traci zupełnie kontrolę nad odruchami fizjologicznymi: następuje wówczas spadek…
Czytaj więcej...